Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội Nông dân xã Long Vĩnh 5 năm tuyên truyền thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi
02/03/2023

​Trong 5 năm qua, Hội Nông dân xã Long Vĩnh tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, đó là được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Hội Nông dân cấp trên, sự phối hợp đồng bộ với các ngành, đoàn thể xã ấp, đã tạo điều kiện thuận lợi  cho việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kế hoạch liên ngành của Hội Nông dân, nông nghiệp và các ngành liên quan, kinh tế nông thôn ngày càng phát triển đổi mới, nhờ có chủ trương khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng màu, trồng cây ăn trái, trồng cỏ chăn nuôi, đào ao nuôi cá, nuôi tôm được nông dân thực hiện thành công đem lại hiệu quả kinh tế cao.

​​

Mô hình trồng cây Lài ở ấp Hưng Hòa

Việc chuyển đổi kịp thời các thông tin tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới của các ngành chuyên môn, làm thai đổi mạnh về nhận thức, cách làm của nông dân, giúp cho nông dân biết cách ứng dụng vào sản xuất có hiệu quả, từ đó nâng cao đời sống kinh tế của nhân dân, góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo, khuyến khích nông dân làm giàu chính đáng và thúc đẩy phong trào ngày càng đi lên.

Mô hình trồng cây Bưởi da xanh ở ấp Thới An B

Dự án “Ngọt hóa Gò Công” và hệ thống thủy lợi nội đồng, giao thông nông thôn ngày một nâng cấp hoàn chỉnh theo tiêu chí nông thôn mới là điều kiện thuận lợi giúp cho nông dân chủ động chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất, giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt và tưới tiêu cho đồng ruộng.

Mô hình trồng Dừa ở ấp Thới An A

Việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất đang diễn ra mạnh mẽ theo hướng nâng chất lượng sản phẩm về phát triển đa dạng cây trồng, vật nuôi nhất là màu dưới chân ruộng, trồng lúa đặc sản chất lượng cao trên diện tích ruộng. Đặc biệt thực hiện chủ trương chuyển đổi sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái như thanh long, bưởi, mít, dừa, hoa lài, cây bơ và trồng cỏ nuôi bò, dê đang phát triển mạnh trong phong trào, nuôi heo, bò theo hướng trang trại cũng phát triển gắn với việc xử lý chất thải bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh.

Mô hình trồng cây Thanh Long ở ấp Vĩnh Quới

Kết quả trong 5 năm qua, phát động chuyên đề thu đua Nông dân sản xuất` kinh doanh giỏi có 6.757 lượt hộ nông dân đăng ký 03 cấp đạt  82,15% trên tổng số hộ nông dân; kết quả qua bình xét có 5.551 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp, trong đó cấp xã 4.301 lượt hộ, cấp huyện 915 lượt hộ, cấp tỉnh 235 lượt hộ.

Mô hình trồng cây màu dưới chân ruộng ở ấp Phú Quới

Hàng năm Hội Nông dân xã Long  Vĩnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ cho hội viên nông dân vay với tổng số tiền trên 74 tỷ đồng cho trên 859 lượt hộ vay, đồng thời nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân cũng được giải ngân với số tiền trên 424 triệu đồng cho 73 lượt hộ vay xoay vòng để phát triển sản xuất, chăn nuôi.

Mô hình trồng cây Mai chiếu thủy nu ở ấp Thới An B

Hội Nông dân xã đã phối hợp với ngành Nông nghiệp xã xây dựng kế hoạch chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, công nghiệp dạy nghề lao động nông thôn, trong 05 năm qua tổ chức được 103 buổi có 5.035 lượt nông dân tham dự, tổ chức được 05 lớp dạy nghề có 175 nông dân tham gia học, đồng thời Hội Nông dân và Nông nghiệp xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã tổ chức được 07 chuyến nông dân tham quan các mô hình trồng cây ăn trái trong và ngoài tỉnh.

Mô hình nuôi Cá Sấu ở ấp Thới An A

Trong thời gian tới Hội Nông dân xã Long vĩnh tiếp tục tập trung hướng dẫn chuyên đề phát triển mạnh theo hướng liên kết hợp tác, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh. Thúc đẩy liên kết giữa các mô hình sản xuất kinh doanh giữa các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với nhau để đoàn kết giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa tập trung có quy mô lớn, đẩy mạnh tìm kiếm thị trường, tăng cường phối hợp với nhau và làm cầu nối để các thành phần kinh tế ký hợp đồng sản xuất tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Thanh xuân

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết