Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội Nông dân xã Long Vĩnh với công tác nông nghiệp, nông dân, nông thôn
14/09/2022

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, sự quan tâm chỉ đạo của Hội Nông dân huyện Gò Công Tây, sự hỗ trợ, phối hợp của chính quyền, các ngành, đoàn thể, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Long Vĩnh đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của Hội và giai cấp nông dân, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, tổ chức Hội được củng cố và phát triển vững mạnh, làm nồng cốt thi đua lao động sản xuất và tham gia xây dựng nông thôn mới, đoàn kết tương trợ, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, mở rộng dân chủ ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Xã nông thôn mới xã Long Vĩnh

5 năm qua, kinh tế trong xã luôn phát triển khá, chuyển dịch kinh tế đúng hướng, nhất là trong sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh, trồng trọt, chăn nuôi, theo hướng thâm canh, đa dạng hóa sản phẩm, tăng hiệu quả sử dụng đất và năng xuất lao động.

Cây màu dưới chân ruộng ở ấp Hưng Hòa

Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến sản xuất, chăn nuôi, nước sạch sinh hoạt ở nông thôn, giá cả thị trường luôn biến động, nhưng các năm qua trên địa bàn xã Long Vĩnh tình hình sản xuất nông nghiệp luôn ổn định theo hướng thâm canh, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, đảm bảo lương thực, thực phẩm, nâng cao tỷ suất hàng hóa. Đặc biệt là kinh tế vườn, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế công nghiệp và dịch vụ, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được khuyến khích ứng dụng phổ biến trong sản xuất, sử dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch. Diện tích trồng lúa trung bình hàng năm có 750 ha. Năng suất bính quân 6 tấn/ha/vụ, diện tích trồng màu hàng năm có trên 45,50 ha, chủ yếu trồng dưa hấu, bắp, ớt, bầu, bí và các loại hoa màu khác . Phong trào chăn nuôi phát triển mạnh, đàn bò 2.400 con, đàn dê trên 1.000 con, đàn heo có 6.500 con được duy trì và phát triển theo hướng trang trại, đàn gia cầm có trên 4.000 con.

Đường ra đồng ở ấp Vĩnh Quới được nhựa hóa, lưới điện quốc gia và ánh sáng quang

Kinh tế vườn phát triển theo hướng tổng hợp, áp dụng mô hình xen canh cây trồng, vật nuôi trong vườn dừa đã mang lại hiệu quả cao cho người sản xuất, trong năm qua đã phát triển thêm 35 ha cây ăn quả, rau màu trên diện tích lúa kém hiệu quả như: bưởi da xanh, mãng cầu xiêm, dừa xiêm mang lại hiệu quả cao, thu nhập gấp 3 – 4 lần so trồng lúa.

Cây thanh long trồng dưới chân ruộng ở ấp Phú Quới

Tình hình nông dân, được sự quan tâm của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền, đặc biệt là sự nổ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên nông dân nên đời sống vật chất và tinh thần của nông dân tiếp tục được nâng lên đáng kể. Số hộ nghèo hàng năm đều giảm, số hộ khá giàu tăng lên, hộ gia đình chính sách được chăm sóc tốt hơn. Phần lớn hộ nông dân có nhà ở, tiện nghi sinh hoạt gia đình, phương tiện đi lại được phát triển mở rộng, có 100% hộ sử dụng điện thấp sáng, 98% hộ sử dụng nước sạch, 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, các tuyến đường giao thông, đường ra đồng trong xã đều được trãi nhựa, trãi đá xanh và bê tông đảm bảo việc đi lại của nhân dân. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong nông dân. Mặt bằng trí thức, mức sống, hưởng thụ của nông dân được nâng lên, tinh thần đoàn kết trong nội bộ nông dân ở địa bàn nông thôn luôn được phát huy truyền thống tình làng nghĩa xóm.

Cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa giống VD20 của Hợp tác xã nông nghiệp Hưng Hòa

Tình hình nông thôn, Nông dân là lao động nông nghiệp chiếm trên 80% so dân số trong toàn xã, luôn có ý thức chấp hành và thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào của Hội. Đã phát huy tốt truyền thống cách mạng, dào lòng yêu nước và đức tính cần cù, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện có hiệu quả chủ trương chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và cơ cấu kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Truyền thống đoàn kết, tương trợ giúp nhau xóa đói giảm nghèo được phát huy, mặc dù kinh tế còn khó khăn nhưng đại bộ phận nông dân hưởng ứng tốt chủ trương góp công, góp của cùng Nhà nước tập trung cao cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm, thủy lợi nội đồng…Nhiều công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã làm cho sản xuất, đời sống thêm thuận lợi, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng có nhiều tiến bộ, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy mạnh mẽ, người dân có nhận thức trong bảo vệ vệ sinh môi trường, đời sống tinh thần vật chất ngày càng nâng lên, niềm tin của nông dân trong xã đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội được củng cố vững vàng. Đến nay xã Long Vĩnh đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, theo lộ trình phấn đấu sẽ tổ chức Lễ ra mắt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2022.

 

Thanh Xuân

 

 

Liên kết Liên kết