Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội đồng nhân dân huyện giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Đồng Thạnh
04/04/2022

Chiều ngày 30/3/2022, Đoàn giám sát của HĐND huyện Gò Công Tây do đồng chí Lê Nhất Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng Đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Đồng Thạnh.

Đoàn giám sát gặp gỡ hộ kinh doanh tại chợ Đồng Thạnh để nắm thông tin

Thực hiện Nghị quyết 68 ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 1910 ngày 20/7/2021, Quyết định 2604 ngày 02/10/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1910 và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các cơ quan các cấp về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thời gian qua, UBND xã Đồng Thạnh tăng cường công tác tuyên truyền trên địa bàn xã về nội dung các chính sách hỗ trợ, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để người dân đăng ký đúng quy định; đồng thời tổ chức xét duyệt từng đối tượng, lập danh sách niêm yết và trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, hỗ trợ.

Buổi làm việc của Đoàn Giám sát tại xã Đồng Thạnh

Kết quả, Ủy ban nhân dân xã Đồng Thạnh đã thực hiện chi hỗ trợ cho 95 đối tượng hộ kinh doanh với số tiền 285.000.000 đồng (theo Nghị quyết 68 của Chính phủ); 1060 đối tượng lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động với số tiền 816.450.000 đồng (theo Quyết định 1910 và Quyết định 2604 của UBND tỉnh). Ngoài ra, UBND xã còn chi hỗ trợ cho 145 đối tượng là người bán vé số với số tiền 217.500.000 đồng (theo Quyết định 1910 của UBND tỉnh) và cấp phát 2.100kg gạo từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ và Chủ tịch Nước cho 42 hộ dân (140 người) gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn. Tại buổi giám sát, Đoàn cũng đã đi thực tế, gặp gỡ một số hộ kinh doanh tại chợ Đồng Thạnh và người dân ở ấp Hòa Bình, ấp Hòa Thạnh là các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ trên địa bàn.

Thông qua đợt giám sát lần này, nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, tồn tại; đồng thời có biện pháp chấn chỉnh khắc phục những thiếu sót trong việc quản lý nhà nước về thực hiện chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại địa phương.

 

Quốc Nam

Liên kết Liên kết