Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách các xã: Bình Tân, Đồng Sơn, Bình Phú, Thạnh Nhựt và Vĩnh Hựu
27/04/2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, nhằm kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và kiến nghị đến Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung, điều chỉnh những chính sách có liên quan trực tiếp đến chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại địa bàn cấp xã và ấp, khu phố, trong 03 ngày từ ngày 25 đến ngày 27/4/2023, Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện do bà Lê Nhất Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn đã đến giám sát trực tiếp việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại địa bàn các xã: Bình Tân, Đồng Sơn, Bình Phú, Thạnh Nhựt và Vĩnh Hựu. Tham gia đoàn giám sát còn có Trưởng Ban, thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo: Ban Kinh tế - Xã hội (Hội đồng nhân dân huyện), Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã được giám sát.

Lãnh đạo UBND xã Thạnh Nhựt giải trình các ý kiến của Đoàn Giám sát

Ông Cổ Văn Mười - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Phú báo cáo kết quả thực hiện với Đoàn giám sát

Kết quả giám sát cho thấy các xã Bình Tân, Đồng Sơn, Bình Phú, Thạnh Nhựt và Vĩnh Hựu đã cơ bản thực hiện đảm bảo các chế độ chính sách đối với CB, CC, người hoạt động không chuyên trách theo quy định tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định: Chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu phố; Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính; Mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn; Chế độ và các điều kiện đảm bảo hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn. Dự toán kinh phí hoạt động của các Hội đoàn thể xã năm sau đều cao hơn năm trước.

Ông Dương Văn Hòa - thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với xã Bình Phú

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua công tác giám sát cho thấy, thời gian gần đây vì nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan khác nhau; trong đó có việc chế độ trợ cấp thấp, áp lực công việc ngày càng nhiều, dẫn đến việc người hoạt động không chuyên trách tại địa bàn một số xã xin nghĩ việc nhiều; kể cả cán bộ, công chức xã cũng xin nghĩ việc.

Ông Võ Ngọc Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát biểu tại buổi giám sát tại xã Đồng Sơn

Ngoài việc chuẩn bị đầy đủ các báo cáo để đoàn giám sát nghiên cứu, lãnh đạo các xã cũng đã đề xuất, kiến nghị đến Đoàn giám sát đề nghị nâng mức hỗ trợ có người hoạt động không chuyên trách, có chính sách hỗ trợ cho đối tượng chi hội ấp, lực lượng công an viên, tổ nhân dân tự quản…Việc triển khai đề án 02 của Tỉnh ủy, Đề án 05 của Huyện ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện Gò Công Tây theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (thực hiện nhất quán Bí thư Chi bộ kiêm trưởng ấp); cần quan tâm, xem xét đến các ấp có địa bàn rộng, dân số đông, kinh tế phát triển; đề nghị tách 02 chức danh Trưởng ấp và Bí thư Chi bộ để đảm bảo hiệu quả công tác.

Bà Lê Nhất Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc tại xã Bình Phú

Phát biểu tại các đơn vị Đoàn đến làm việc, bà Lê Nhất Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã chia sẽ với những khó khăn của lãnh đạo các xã trong quá trình tổ chức, bố trí nhân sự thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, chế độ trợ cấp còn thấp, công việc nhiều do đó người hoạt động không chuyên trách tại các xã, thị trấn thường xuyên biến động đã phần nào ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung của đơn vị. Thông qua hoạt động giám sát, bà Lê Nhất Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã động viên toàn thể lãnh đạo, cán bộ công chức, người hoạt động chuyên trách và không chuyên trách cấp xã và ấp tiếp tục nổ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo các xã, đoàn sẽ ghi nhận tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, những nội dung vượt quá thẩm quyền, đoàn ghi nhận và tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền nghiên cứu ban hành các chính sách phù hợp.

Ngọc Thơ

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết