Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hợp Tác xã Giao thông vận tải Gò Công Tây tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ VI (2023-2028)
17/03/2023

Sáng ngày 17/3/2023, Hợp tác xã Giao thông vận tải (HTX GTVT) huyện Gò Công Tây tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2023-2028.

     

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HTX VTVT Gò Công Tây nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Tham gia đoàn Chủ tịch có ông Nguyễn Văn Tú - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang, ông Lê Văn Nê - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ông Trương Văn Vui - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc HTX GTVT Gò Công Tây, ông Trần Tuấn Khanh và bà Nguyễn Thị Hồng Thắm đều là Phó Giám đốc Hợp tác xã. Tham gia đại hội còn có đại diện lãnh đạo: Sở Giao Thông vận tải tỉnh, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Đảng ủy xã Bình nhì và 80 xã viên đại diện cho 207 xã viên Hợp tác xã.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang, Công ty Định vị Camera Việt Tín, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Bình Nhì cũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

 HTX GTVT Gò Công Tây được thành lập ngày 12/10/1999 với các ngành nghề kinh doanh chính là: các dịch vụ tuyến cố định, tuyến hợp đồng, hợp đồng du lịch vận tải bằng xe bus, taxi,vận tải hàng hóa đường bộ, cung ứng nguyên vật liệu giao thông vận tải, sửa chữa cơ khí, duy tu sửa chữa,xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, công trình dân dụng, giết mổ gia súc….hoạt động với vốn điều lệ ban đầu gần 2,4 tỷ đồng. Đến nay HTX GTVT Gò Công Tây đã trãi qua 05 kỳ Đại hội đại biểu thành viên. Trong nhiệm kỳ qua Hợp tác xã đã kết nạp thêm 15 thành viên nâng đến nay Hợp tác xã có 207 thành viên. Bộ máy làm việc của Hợp tác xã gồm: Hội đồng quản trị (05 người, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc), Phó Giám đốc (02 người), Ban Kiểm soát (02 người), kế toán (01 người), thủ quỹ (01 người), cán bộ quản lý vận tải (01 người), nhân viên Hợp tác xã (04 người). Công đoàn cơ sở có 08 công đoàn viên. Chỉ tính riêng trong năm 2022, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Hợp tác xã đạt trên 31,2 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trên 173 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế trên 138,8 triệu đồng. Ngành xây dựng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trên 40,5 triệu đồng.

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị HTX GTVT Gò Công Tây nhiệm kỳ VI (2023-2028) gồm có 05 thành viên, ông Trương Văn Vui tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp Tác xã; ban Kiểm soát gồm có 02 thành viên. Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Quản trị đã thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên. Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết Nghị quyết hoạt động HTX GTVT Gò Công Tây nhiệm kỳ VI (2023-2028).

Ngọc Thơ        

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết