Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Cai Lậy tham quan thực tế và trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu xã Long Vĩnh
27/02/2023

Chiều ngày 24/02/2023, tại xã Long Vĩnh, đoàn cán bộ lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy, xã Hiệp Đức và xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang có buổi tham quan thực tế, gặp gở trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây. Đoàn huyện có ông Nguyễn Hữu Trí - Phó phòng Văn hóa và Thông tin huyện, bà Nguyễn Thị Lạc - Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Đoàn xã Hiệp Đức do ông Phạm Văn Sang - Huyện ủy viên, Bí thư đảng ủy xã làm trưởng đoàn. Đoàn xã Cẩm Sơn do ông Nguyễn Văn Út - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm trưởng đoàn.

Huyện Cai Lậy tham quan thực tế trao đổi kinh nghiệm trong xây nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Long Vĩnh

Tiếp đoàn, huyện Gò Công Tây có ông Lê Thanh Nghị - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn, ông Ngô Văn Dũng - Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, các thành viên trong Ban Chỉ đạo Nông thôn mới huyện. Xã Long Vĩnh có ông Đặng Công Tiên - Bí thư Đảng ủy xã, ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ông Đoàn Thanh Vân - Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các ngành, đoàn thể xã ấp là thành viên Ban Chỉ đạo nông thôn mới xã.

Tại buổi làm việc được xã Long Vĩnh trình chiếu phong sự về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương, nghe báo cáo tóm tắt việc nâng chất 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 4 chỉ tiêu nông thôn mới kiểu mẫu, báo cáo mô hình ấp thông minh, các sản phẩm lên sàng điện tử, báo cáo việc phân loại thu gom rác sinh hoạt tại nguồn, báo cáo việc xây dựng mô hình cổng rào thông minh, camera an ninh trật tự, phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, báo cáo việc phát động và thực hiện các tuyến đường hoa kiểu mẫu, việc tuyên truyền lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới.Đồng thời, các thành viên trong đoàn của huyện Cai Lậy có những câu hỏi chi tiết thực tế mà đơn vị còn gặp khó khăn trong thực hiện ở địa phương, được các thành viên huyện Gò Công Tây và xã Long Vĩnh trao đổi những kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện xã nông thôn mới kiễu mẫu xã Long Vĩnh trong thời gian qua.

Chuyến tham quan học tập thực tế này nhằm giúp cho huyện Cai Lậy, xã Hiệp Đức, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang có điều kiện trải nghiệm thực tế, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới, kinh nghiệm trong việc phát huy nguồn lực xây dựng hạ tầng, cơ chế chính sách đặc thù để người dân thực hiện các tiêu chí không cần vốn, các tiêu chí về môi trường, quy hoạch bố trí cây trồng hợp lý, đem lại hiệu quả kinh tế, công tác quy động, quản lý, sử dụng nguồn lực, công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường mở rộng giao thông nông thôn…vận dụng có hiệu quả có định hướng, tham mưu, hướng tới lãnh đạo và tổ chức thực hiện việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại địa phương cơ sở của huyện Cai lậy

Thanh Xuân

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết