Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Đại hội Công đoàn cơ sở Tòa án Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028
17/03/2023

  Sáng ngày 17/3/2023, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Tòa án Nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Toà án Nhân dân huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ 2023-2028

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Đình Thung - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Liên đoàn Lao động huyện, Chi bộ Tòa án Nhân dân cùng với sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, công đoàn viên đã góp phần thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ trước đề ra. Công đoàn cơ sở Tòa án Nhân dân huyện có 17 công đoàn viên trong đó có 14 Cử nhân Luật; trong nhiệm kỳ qua, CĐCS Tòa án Nhân dân huyện đã kết nạp mới 1 Công đoàn viên, giới thiệu 2 công đoàn viên ưu tú vào Đảng, đời sống vật chất tinh thần của Công đoàn viên ngày càng được nâng cao, tất cá cán bộ, Công đoàn viên đều có tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, an tâm công tác, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt công việc được giao.

Hàng năm, 100% cán bộ, công đoàn viên đơn vị đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, tập thể đạt lao động xuất sắc, lao động tiên tiến, công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, đạt tiêu chuẩn cơ quan xanh - sạch - đẹp, cơ quan an toàn về an ninh trật tự, cơ quan văn hóa, đơn vị còn được 2 bằng khen của Tòa án Nhân dân tối cao. Công đoàn đã thường xuyên phối hợp với đơn vị thực hiện tốt công tác chăm lo cho đời sống công đoàn viên, giám sát chế độ tiền lương, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng quy định. Vận động 100% cán bộ, công đoàn viên tích cực tham gia các phong trào hoạt động do Liên đoàn Lao động huyện phát động qua đó nhằm nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng hoạt động, nghiệp vụ chuyên môn cho từng cán bộ trong đơn vị.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, với khẩu hiệu "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển", Công đoàn cơ sở Toà án nhân dân huyện Gò Công Tây đề ra mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu công đoàn thực hiện, phối hợp thực hiện. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, hiểu và nắm rõ các chủ  trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của công đoàn và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; đồng thời, phát huy tính độc lập, tự chủ trong hoạt động công đoàn, thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn. Sau đại hội, Ban chấp hành khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động cho nhiệm kỳ mới, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chấp hành, duy trì sinh hoạt Ban chấp hành công đoàn theo đúng định kỳ, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Căn cứ vào mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 được đại hội thông qua, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Toà án Nhân dân huyện sẽ cụ thể hoá thành chương trình công tác theo hàng quý, năm để tổ chức thực hiện có sơ kết, tổng kết, đánh giá khen thưởng kịp thời.

Phát biểu tại đại hội ông Nguyễn Đình Thung - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện nhấn mạnh: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công đoàn, các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn cần xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu sát, đúng từng thời điểm, gắn với các nhiệm vụ của đơn vị. Làm tốt công tác tham mưu cho chi bộ, phối hợp với chính quyền xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tâm huyết với nghề nghiệp, có trí tuệ, tinh thông với công việc, có quan điểm, lập trường vững vàng, thống nhất giữa tư tưởng và hành động”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Toà án Nhân dân huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí và 01 đại biểu dự Đại hội Công đoàn huyện. Ông Phan Thanh Bình - Thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Gò Công Tây tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn cơ sở Toà án nhân dân huyện nhiệm kỳ mới.

Kim Lan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết