Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Đại hội Hội viên Cựu chiến binh Khối Đảng- Chính quyền lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027
22/04/2022

Chiều ngày 15/4/2022, Hội Cựu Chiến binh Khối Đảng - Chính quyền huyện Gò Công Tây tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Ngọc Bao - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Gò Công Tây và 11 đại biểu là hội viên Hội Cựu chiến binh Khối Đảng - Chính quyền huyện Gò Công Tây, các đồng chí Bí thư Chi bộ, lãnh đạo cơ quan: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Đại hội Hội viên Cựu chiến binh Khối Đảng - Chính quyền lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo và hiệu quả, các đồng chí Hội viên Cựu chiến binh Khối Đảng - Chính quyền đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, đóng góp ý kiến những mặt làm được và những mặt còn hạn chế rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện tốt hơn ở nhiệm kỳ sau. Trong nhiệm kỳ vừa qua, từng hội viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ra sức học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống tốt đẹp, bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” giữ vững sự đoàn kết, trân trọng tình đồng chí, đồng đội, cùng giúp nhau tiến bộ trong công tác. Hội tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền và Khối đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục phát động hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hằng năm đều có đánh giá kết quả thực hiện, thông qua chi bộ xét phân loại đảng viên. Hội viên Cựu chiến binh Khối Đảng - Chính quyền tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 có 02 đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị (Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo). Bên cạnh đó, việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, hội viên luôn được Hội quan tâm, cụ thể trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức góp vốn xoay vòng gần 100 triệu đồng giúp cho 10 lượt cán bộ hội viên phát triển thêm sản xuất chăn nuôi ổn định kinh tế gia đình. Ngoài ra, Hội còn tích cực tham gia các phong trào do UBND huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Công đoàn phát động như ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Tấm lòng vàng,…cán bộ hội viên Cựu Chiến binh Khối Đảng - Chính quyền còn phối hợp cùng các thành viên đơn vị tham gia thực hiện tốt phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, văn minh, cơ quan đảm bảo về an ninh trật tự, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Trên cơ sở những mặt đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong thời gian tới đây, Hội Cựu Chiến binh Khối Đảng - Chính quyền tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào Hội trong nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội, xây dựng Hội Cựu chiến binh Khối Đảng - Chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một tổ chức chính trị xã hội, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, tăng cường củng cố tổ chức hoạt động Hội ngày càng vững mạnh, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội

Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp huyện

Đại hội đã bầu 01 đồng chí Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối Đảng - Chính quyền nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu 04 đồng chí đi dự Đại hội cấp huyện. Đồng chí Trần Văn Huyền – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Công Tây được Đại hội tín nhiệm bầu chọn giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Khối Đảng - Chính quyền nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Kim Lan  - Quốc Nam

 

Liên kết Liên kết