Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: chú trọng công tác thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp
12/05/2022

Theo Kế hoạch vụ lúa Hè Thu 2022, bà con nông dân huyện Gò Công Tây xuống giống hơn 8.000 ha, chủ yếu với các giống lúa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, năng suất ổn định, có khả năng kháng sâu bệnh tốt như: VD 20, Đài thơm 8, OM 5451, Jắc mine 85, OM 18 . Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân áp dụng chương trình “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, nguyên tắc “4 đúng”, hạn chế phun thuốc trừ sâu đối vời lúa dưới 40 ngày tuổi. Hiện bà con nông dân chăm sóc tốt diện tích lúa hè thu 2022, phấn đấu đạt năng suất và sản lượng theo kế hoạch đề ra. Hiện tại trà lúa đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, bà con nông dân huyện nhà khẩn trương ra đồng chăm sóc bón phân và tỉa dặm để trà lúa phát triển đồng đều.

Thi công nạo vét các tuyến kênh thủy lợi  nội đồng

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đang khẩn trương chỉ đạo ngành Nông nghiệp triển khai và hoàn thành dự án nạo vét tất cả các tuyến kênh thủy lợi nội đồng trên địa bàn huyện. Đây là một hoạt động có ý nghĩa tích cực phục vụ sản xuất nông nghiệp phát triển trong toàn huyện. Qua đó, tại các xã đã tiến hành trục vớt lục bình, cỏ rác, quản lý duy trì lòng sông, kênh rạch thông thoáng, phục vụ dẫn nước cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Đến nay, tại các xã Vĩnh Hựu, Long Vĩnh, Long  Bình, Bình Nhì, Thạnh Nhựt, Thành Công,… đang tiến hành thi công nạo vét các tuyến kênh nội đồng với tổng chiều dài hơn 23 km. Tổng kinh phí thực hiện hơn 1,2 tỷ đồng.  Việc tiến hành thực hiện trục vớt lục bình, nạo vét khơi thông dòng chảy tại các tuyến kênh thủy lợi nội đồng nhằm tạo dòng chảy thông thoáng, cải thiện nguồn nước, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nguồn nước, tạo thuận lợi trong việc tích trữ nguồn nước và tiêu úng khi mưa lớn, tăng diện tích tự chảy, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân, qua đó góp phần tích cực vào việc hoàn thành tiêu chí sản xuất nông nghiệp trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao mà huyện đang phấn đấu hoàn thành.  

Kim Lan - Quốc Nam

Liên kết Liên kết