Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây có 12/13 đơn vị cấp xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
15/02/2023

Chiều ngày 15/02/2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện, họp xét công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Quang cảnh buổi họp xét công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Căn cứ theo Điều 3 Quyết định 25/2021/QĐ-TTg thì việc xét, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật dựa trên 05 tiêu chí sau: Tiêu chí 1: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn. Tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý. Tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Sau khi nghiên cứu báo cáo tóm tắt bảng tự chấm điểm của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật các xã, thị trấn Vĩnh Bình do phòng Tư Pháp (cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện) tổng hợp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến để thống nhất kết quả chấm điểm.

Kết quả cuộc họp đã biểu quyết thống nhất có 12/13 đơn vị cấp xã gồm: Đồng Thạnh, Đồng Sơn, Bình Phú, Thành Công, Yên Luông, Thạnh Trị, Long Vĩnh, Long Bình, Vĩnh Hựu, Thạnh Nhựt, Bình Nhì và Thị trấn Vĩnh Bình được công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, riêng xã Bình Tân không được công nhận do thực hiện chưa đạt Chỉ tiêu 3, Tiêu chí 5: Không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ kết quả cuộc họp, Tư Pháp huyện (cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện) sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định công nhận các đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới.

Ngọc Thơ

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết