Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Hiệu quả của việc cải tạo đầu tư vườn dừa xiêm chuỗi, dừa xiêm mã lay chuyên canh
06/05/2022

Thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp, chuyển đất trồng lúa hiệu qủa thấp sang trồng vườn chuyên canh cho hiệu quả kinh tế ổn định, trong những năm qua nông dân xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đầu tư kinh phí để cải tạo và đốn bỏ những vườn tạp, vườn dừa lão thay mới bằng những vườn dừa xiêm mới, góp phần nâng cao mức sống người dân và  duy trì xây dựng xã Thạnh Nhựt đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao chuẩn bị tiến lên xậy dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Theo ghi nhận chung, cây dừa xiêm chuỗi dễ chăm sóc, cho hiệu quả kinh tế ổn định, hiện nay, toàn xã Thạnh Nhựt có gần 100 ha diện tích vườn dừa cho năng suất thu hoạch.

Vườn dừa xiêm của anh Nguyễn Văn Chiến ở ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt

Anh Nguyễn Văn Chiến ở ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt chia sẽ: “Từ ngày chuyển đổi từ vườn tạp sang trồng dừa xiêm chuỗi, dừa xiêm mã lay, anh đã khắc phục được trình trạng được mùa, mất giá, gia đình ngày càng khắm khá, xây dựng nhà ở khang trang, mua thêm đất và nuôi con ăn học đến nơi đến chốn”.

Trong những năm qua, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây đã kết hợp Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Gò Công Tây chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn trái, các mô hình sản xuất đạt hiệu quả, giúp nông dân nâng cao mức sống gia đình từ hiệu quả vườn cây ăn trái đồng thời vận động nhân dân đóng góp kinh phí làm thủy lợi nội đồng giúp nhà vườn an tâm sản xuất. Thông qua việc trồng vườn chuyên canh, góp phần thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo ở địa phương, thu nhập bình quân đạt trên 60 triệu đồng/người/năm.

Kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng cải thiện, nông dân tích cực đóng góp kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi xã hội ở địa phương, tạo bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc. Năm 2022  xã Thạnh Nhựt phấn đấu duy trì xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, tạo tiền đề để xã Thạnh Nhựt hòan thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Kim Lan - Quốc Nam

Liên kết Liên kết