Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
28/02/2023

Sáng ngày 28/02/202023, tại hội trường Khối Vận huyện Gò Công Tây, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Tham dự hội nghị có ông Lê Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, ông Ngô Hồng Quang - Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo huyện ủy, cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 12 xã, thị trấn Vĩnh Bình, các cơ sở tôn giáo trong toàn huyện.

Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông qua Kế hoạch số 248/KH-MTTQ-BBT ngày 16/2/2023 của huyện, trong đó nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, qua đó nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để từ đó đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở đối với việc sửa đổi Luật Đất đai và thi hành Luật Đất đai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày tóm tắt về một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trong đó tập trung vào 09 nội dung chủ yếu gồm: vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, về phát triển quỹ đất, về việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu thông tin đất đai, về chế độ, sử dụng quản lý các loại đất,vấn đề phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực, về hộ gia đình sử dụng đất.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã dành nhiều tâm huyết, có nghiên cứu kỹ các nội dung trình bày trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và đã đóng góp nhiều ý kiến bổ ích được Ban thư ký Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ghi nhận và đề đạt bổ sung về trên. Cụ thể các ý kiến đóng góp tập trung vào các vấn đề như: đất đai là sở hữu của toàn dân, đất đai là tài sản quý giá chính vì thế cần phải được tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để bổ sung, hoàn thiện cho dự thảo Luật hoàn thiện hơn, hữu ích, thiết thực, đi vào cuộc sống bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai cho Nhân dân. Các đại biểu uan tâm đóng góp vào vấn đề xác định giá trị đất trong bồi thường, thu hồi đất, tái định cư của các Dự án cần phải xem xét cẩn trọng hơn để bảo vệ giá trị tài sản đất đai của Nhân dân, cần bố trí khu vực tái định cư phù hợp đảm bảo cuộc sống của người dân sau khi đã bàn giao đất; vấn đề Nhà nước cần có chính sách, cơ chế xác định giá trị tài sản đất đai trong giao dịch mua bán đất đai cần qua trung gian như trả tiền mua đất qua hệ thống ngân hàng, tránh tính trạng mua bán đất bằng tiền mặt để tránh thất thoát thu thuế sủ dụng đất cho Nhà nước. Ngoài ra, còn có ý kiến về vấn đề quy hoạch sử dụng đất cần phải rà soát theo thực tế để tránh tình trạng mất đi các diện tích đất sản xuất trồng lúa do người dân tự ý chuyển đổi, lên nền mà không khai báo với chính quyền địa phương. Ngoài ra còn có ý kiến việc xác định giá trị các loại đất đai cần được Nhà nước tiến hành liên tục thường xuyên định kỳ hàng năm để bảo đảm được giá trị tài sản của người dân theo kịp giá thị trường, từ đó hạn chế để các khiếu nại thắc mắc về sau. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp dự thảo Luật Đất đai của các đại biểu và ghi nhận phản ánh về trên để góp phần bổ sung hoàn thiện dự thảo Luật đất đai sửa đổi.

Kim Lan

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết