Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Hội nghị lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
13/10/2022

Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đóng vai trò quan trọng đối với việc quản lý đất đai góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị - xã hội, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái. Trong giai đoạn mới hiện nay, nhiệm vụ đặt ra cho huyện là thúc đẩy nền kinh tế phát triển với tốc độ cao hơn trước. Nhận thấy tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn hiện nay cũng như cần phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Luật Đất đai 2013, Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi 37 luật liên quan luật quy hoạch và các quy định, hướng dẫn sử dụng đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Công Tây để làm căn cứ từ đó quản lý, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất đai của huyện.

Chiều ngày 13/10/2022, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất từ nay đến năm 2030. Tham dự hội nghị có ông Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Lê Văn Nê - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đơn vị phát biểu ý kiến về quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện

Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ từ nay đến năm 2030 của huyện Gò Công Tây được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 13/9/2022. Theo đó, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Gò Công Tây là 18.447,61 ha; trong đó diện tích đất nông nghiệp là 14.496 ha, đất phi nông nghiệp là 3.951 ha và trong đó có 947 ha đất nông thôn; có 306 ha đất đô thị; 805 ha diện tích đất giao thông.

Ông Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nêu rõ: Việc triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2030 của huyện Gò Công Tây là rất cần thiết, phân bố đất đai một cách khoa học, hiệu quả và phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải công bố, niêm yết công khai để người dân, tổ chức nghiên cứu thực hiện. Đối với các công trình, dự án đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất từ nay đến năm 2030 đã được trình bày trong dự thảo Kế hoạch trình về huyện cần có sự nghiên cứu tiếp tục mang tính chính xác để từ đó cho ý kiến bổ sung, đóng góp phù hợp với đặc thù địa phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình.

Kim Lan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết