Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Hội nghị đối thoại Người nộp thuế và Triển khai chính sách thuế lần 1 năm 2023
10/05/2023

Chiều ngày 10/5/2023, tại huyện Gò Công Tây, Chi Cục thuế Khu vực Gò Công Tây – Chợ Gạo tổ chức Hội nghị đối thoại Người nộp thuế và triển khai chính sách thuế lần 1 năm 2023. Tham dự Hội nghị có ông Phan Thanh Quận - Chi Cục trưởng Chi Cục thuế Khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo, cán bộ các đội nghiệp vụ của ngành Thuế và 79 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.

Hội nghị đối thoại Người nộp thuế và Triển khai chính sách thuế lần 1 năm 2023

Tại hội nghị, các hộ kinh doanh đã được nghe cán bộ ngành Thuế huyện hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đây là một ứng dụng Thuế điện tử được cài đặt trên điện thoại di động thông minh cho phép hộ kinh doanh có thể tra cứu tờ khai đăng ký thuế mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, các hộ kinh doanh còn được nghe giới thiệu nội dung của Thông tư số 88/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Qua đó, các đội nghiệp vụ ngành Thuế của huyện đã hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu cho các hộ kinh doanh cách ghi các biểu mẫu, phương pháp lập các chứng từ kế toán, nội dung sổ kế toán, việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ kế toán trên phương tiện điện tử phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Tại buổi đối thoại Người nộp thuế, triển khai chính sách thuế, các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Gò Công Tây đã đặt ra nhiều câu hỏi nêu lên các khó khăn, thắc mắc trong việc kê khai thuế điện tử theo quy định hiện nay. Từ đó cán bộ ngành Thuế đã có các hướng dẫn, giải đáp cụ thể để tạo thuận lợi hơn cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đúng quy trình kê khai nộp thuế. Người nộp thuế đã được tập huấn hướng dẫn quy trình cài đặt ứng dụng eTaxMobile, theo quy định của pháp luật hiện nay việc mua bán, kinh doanh, các hóa đơn chứng từ nhập hàng, xuất hàng, phải rõ ràng có ghi chép, sau khi đã cài đặt ứng dụng eTax Mobile dưới sự chỉ dẫn cụ thể của cán bộ ngành Thuế Khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo, người kinh doanh có thể  tự thực hiện thao tác nộp thuế thông qua ứng dụng này một cách công khai, minh bạch, đúng luật. Đây cũng là một trong những công tác cải cách hành chính hướng tới thực hiện tốt công tác chuyển đổi số của ngành thuế trong việc thu thuế.  Được biết, hệ thống hóa đơn điện tử đã chính thức áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01/7/2022 với toàn bộ các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động, có sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử và toàn bộ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký, chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Qua đó nhằm tạo thuận lợi cho việc khai, nộp thuế và quản lý thuế  sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, cải cách thủ tục hành chính theo hướng toàn diện và hiệu quả hơn, tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hoá trong lĩnh vực thuế nhằm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh.

Kim Lan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết