Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Hội nghị đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Đồ án Quy hoạch xây dựng chung của 02 xã Bình Nhì và Thành Công từ nay đến năm 2035
03/10/2022

Chiều ngày 03/10/2022, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến về Dự thảo Đồ án Quy hoạch xây dựng chung của xã Bình Nhì và Thành Công từ nay đến năm 2035. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Nê - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và đại diện của đơn vị thiết kế xây dựng Đồ án - Trung tâm kiến trúc - Quy hoạch và Tư vấn xây dựng Tiền Giang.

Đơn vị thiết kế thuyết minh dự thảo Đồ án Quy hoạch xây dựng chung xã Thành Công đến năm 2035

Đơn vị thiết kế thuyết minh dự thảo Đồ án Quy hoạch xây dựng chung xã Bình Nhì đến năm 2035

Hội nghị đã nghe đơn vị thiết kế thông qua bản Dự thảo Đồ án Quy hoạch xây dựng chung của xã Bình Nhì và xã Thành Công phát triển từ nay đến  năm 2035. Thực hiện theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, theo đó các Đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã đã chú trọng vào các nội dung quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu. Tình hình kinh tế xã hội của xã Bình Nhì và xã Thành Công trong những năm qua đã có những bước chuyển mới mang tính toàn diện, hệ thống dân cư được bố trí, tổ chức theo quy hoạch đã làm cho diện mạo nông thôn của xã có nhiều đổi thay tích cực, đời sống của nhân dân được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên do chưa khai thác triệt để hết tiềm năng, thế mạnh, tình hình xây dựng của xã đang diễn ra khó kiểm soát, bộ mặt nông thôn của xã  đang thay đổi theo hướng đô thị hóa, một số vị trí công trình quy hoạch của xã trước đây không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Do đó, để thực hiện các kế hoạch đầu tư xây dựng phát triển xã về lâu dài đến năm 2035 phục vụ phát triển kinh tế, xã hội theo hướng phát triển bền vững là việc làm rất cần thiết. Qua việc xây dựng Đồ án Quy hoạch xã nhằm khai thác triệt để hiệu quả các điều kiện sẵn có của địa phương, quy hoạch mang tính kế thừa, đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới. Quy hoạch về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có sự phân cấp rõ ràng, đảm bảo tính đồng bộ, liên kết giữa các khu vực, liên hệ phát triển chung của vùng. Bố trí các khu vực chức năng, không gian cảnh quan tạo lập hệ sinh thái phát triển bền vững. Nhìn chung, mục tiêu của việc quy hoạch nhằm tập trung các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến về phát triển nông nghiệp, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của các vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Tại hội nghị đã nghe các ý kiến đóng góp, bổ sung vào những điểm còn chưa phù hợp trong Dự thảo Đồ án quy hoạch xã Bình Nhì và xã Thành Công như cần bố trí khu vực xây dựng Trường Mẫu giáo Bình Nhì gần trung tâm dân cư của xã để tiện lợi cho người dân, cần có kế hoạch thiết kế lại các sân bóng đá của xã Bình Nhì để có nơi rèn luyện thể thao. Riêng đối với lãnh đạo xã Thành Công có ý kiến về Đồ án cần mở rộng đường vào Khu dân cư để tiện lợi sau này trong đi lại.

Đ/c Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các phòng ban chuyên môn cũng đã nêu các ý kiến đóng góp vào dự thảo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Nhì và xã Thành Công để đơn vị tư vấn thiết kế về chỉnh sửa lại cho phù hợp sau đó nhanh chóng hoàn thành trình UBND huyện kiểm duyệt  trước khi trình lên cho tỉnh quyết định. Trong đó, UBND huyện tiếp tục yêu cầu rà soát lại lỗi chính tả trong đồ án, lãnh đạo 02 xã Bình Nhì và Thành Công tiếp tục rà soát lại địa danh tên các tuyến đường, tuyến kênh, cần có sự thống nhất trong các bổ sung các vấn đề đã xin ý kiến của UBND huyện quyết định trước đó.

Kim Lan - Quốc Nam

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết