Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Hội nghị thông qua Kế hoạch liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản của xã Vĩnh Hựu và Bình Phú năm 2023
21/04/2023

Nhằm đảm bảo quyền lợi và tính hiệu quả của các dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện Gò Công Tây được hưởng chế độ chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang. Chiều ngày 21/4/2023, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị thẩm định, nghiên cứu và thông qua kế hoạch đối với 02 dự án liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản xủa 02 xã Vĩnh Hựu và Bình Phú thuộc địa bàn huyện Gò Công Tây.

Hội nghị thông qua Kế hoạch liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản của xã Vĩnh Hựu và Bình Phú năm 2023

Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Lê Văn Nê - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây, đại diện lãnh đạo, cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 02 xã Vĩnh Hựu và Bình Phú cùng 02 đơn vị Hợp tác xã có hồ sơ tham gia thực hiện kế hoạch liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã nghe lại báo cáo tóm tắt về kế hoạch tiêu thụ dừa xiêm tại xã Vĩnh Hựu của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Bình Quý với quy mô liên kết thực hiện là 17,23 ha với 44 hộ thuộc địa bàn xã Vĩnh Hựu, tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2023 đến năm 2027, dự án này do Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Bình Quý chủ trì với tổng số kinh phí đề nghị được hỗ trợ hơn 531 triệu đồng, trong đó các thành viên tham gia dự án được bao tiêu thu mua sản phẩm, được hỗ trợ phân bón vật tư nông nghiệp….

Đối với kế hoạch liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ lúa của xã Bình Phú huyện Gò Công Tây, đơn vị chủ trì tham gia thực hiện Dự án là Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Nông nghiệp Bình Phú, loại sản phẩm nông nghiệp liên kết chuỗi sản xuất theo hồ sơ đề nghị là Lúa thương phẩm Đài Thơm 8, địa bàn thực hiện tại xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, quy mô liên kết mô hình là 30 ha với 45 hộ, tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ năm 2023 đến năm 2025, Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Nông nghiệp Bình Phú chủ trì dự án và đề nghị hỗ trợ của Nhà nước tổng kinh phí là 530 triệu đồng.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kế hoạch dự trù thực hiện quy mô, nội dung thực hiện của 02 dự án, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, ngành chức năng như Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã có những ý kiến đóng góp, bổ sung, gợi ý thêm các loại mặt hàng nông sản trong chuỗi liên kết để đa dạng hóa sản phẩm, ngoài dừa xiêm có thể thêm vào dừa khô lấy dầu, ngoài lúa thương phẩm Đài Thơm 8 có thể mở rộng thêm các giống lúa chất lượng cao đặc sản của huyện Gò Công Tây để tạo thuận lợi cho người dân tham gia vào dự án. Ngoài ra, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu các đơn vị tham gia dự án cần bổ sung thêm các khâu thị trường đầu ra sản phẩm, người tham gia dự án được lựa chọn phương thức liên kết thu mua, tránh tình trạng bị thương lái ép giá. 

Kim Lan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết