Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
06/01/2023

Chiều ngày 05/01/2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí đại tá Bùi Ngọc Huệ - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang, đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Huỳnh Thanh Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Lê Nhất Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trung tá Tạ Minh Trí - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022

Trong năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển ổn định, tiềm lực quốc phòng - an ninh được củng cố tăng cường, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương luôn được chú trọng và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch đề ra. Quán triệt, triển khai nghiêm túc công tác huấn luyện năm 2022 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đến nay đã tổ chức huấn luyện được được 1.028/1.028 đồng chí, đạt 100% chỉ tiêu giao; hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2022 đảm bảo dân chủ, đúng luật và chất lượng. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thao và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng năm 2022. Công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị cũng được chú trọng, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, duy trì hoạt động trong công tác đấu tranh trên không gian mạng, các thiết chế văn hóa được duy trì tốt, bảo đảm đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, tổ chức tốt và đạt kết quả cao trong Liên hoan văn nghệ lực lượng vũ trang năm 2022.

Ngoài ra, còn thực hiện nghiêm công tác bảo vệ an ninh, bảo đảm an ninh, an toàn đơn vị và địa bàn khu vực đóng quân. Công tác dân vận và hoạt động liên tịch với các ban, ngành, đoàn thể địa phương được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà Tình đồng đội 1 căn nhân các dịp lễ, Tết.

Năm 2023, huyện Gò Công Tây tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang về nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động nhằm xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Năm 2023, cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan phải thường xuyên học tập, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm chính trị; thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên về công tác quốc phòng địa phương có liên quan; thường xuyên chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp phải làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng địa phương gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn mang lại hiệu quả thiết thực đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra; tích cực, chủ động phối hợp cùng các cơ quan chức năng và các lực lượng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2023.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang đã khen thưởng danh hiệu chiến sĩ  tiên tiến và chiến sĩ thi đua cho 12 cá nhân, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 08 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022.

Kim Lan - Quốc Nam

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết