Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Hội nghị tổng kết về cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra Cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2021
27/04/2022

Ngày 26/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị tổng kết về cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra Cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Niệm - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây, lãnh đạo Chi cục Thống kê huyện và cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo 13 xã, thị trấn của huyện.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Hơn 01 năm tổ chức triển khai thực hiện, đến nay cuộc Tổng điều tra về kinh tế và cơ sở hành chính cơ bản đã hoàn thành, mục đích của cuộc tổng điều tra nhằm thống kê, đánh giá về số lượng, quy mô lao động của các cơ sở kinh tế, kết quả sản xuất kinh doanh, sự phân bố của các cơ sở và của lao động tại địa phương. Từ đó cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội đảm bảo chính xác, góp phần vào việc hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Công tác phục vụ tổng điều tra được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, việc tuyển chọn điều tra viên có đủ sức khỏe, kinh nghiệm, có trách nhiệm. Đến nay, đã điều tra thu thập thông tin đối với đơn vị sự nghiệp được: 46 đơn vị, hiệp hội: 7 cơ sở, đối với doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã kết quả điều tra được 172 doanh nghiệp. Điều tra thu thập thông tin đối với đơn vị hành chính: 37 đơn vị hành chính. Đến nay, có 90 đơn vị đã hoàn thành công tác báo phiếu điều tra đạt tỷ lệ 100%. Hoàn thành việc cung cấp tài khoản và mật khẩu cho việc thu thập thông tin. Song song đó, công tác kiểm tra, làm sạch dữ liệu và nghiệm thu được Ban Chỉ đạo huyện triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Thường trực Ban Chỉ đạo tổng điều tra chú trọng công tác kiểm tra, xác minh và sửa lỗi, bổ sung thông tin đầy đủ. Tổ thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Tiền Giang đã tiến hành nghiệm thu kết quả điều tra kinh tế huyện hoàn thành vào cuối năm 2021 đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

Tại hội nghị, Chi Cục thống kê tỉnh Tiền Giang đã biểu dương khen thưởng cho 7 cá nhân, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây cũng khen thưởng cho 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021.

Phát biểu chị đạo tại hội nghị, đại diện lãnh đạo ngành Thống kê của tỉnh đã ghi nhận sự làm việc nhiệt tình, nghiêm túc, hiệu quả của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra về kinh tế và cơ sở hành chính sự nghiệp huyện Gò Công Tây đã đóng góp thu thập, nghiên cứu những dữ liệu và thu thập, phân tích, giải thích và lưu trữ dữ liệu. Trong những năm qua, ngành Thống kê đã giúp và làm cơ sở quan trọng cho Đảng, Nhà nước trong việc định hướng cũng như ban hành các chính sách và trong quản lý, điều hành góp phần đáng kể trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.  

                                                      Kim  Lan

 

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết