Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Hội nghị triển khai Đề tài “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận gạo Gò Công cho sản phẩm gạo Gò Công, tỉnh Tiền Giang”
20/01/2021

 

Triển khai Đề tài “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gạo Gò Công cho sản phẩm gạo Gò Công, tỉnh Tiền Giang”

Để ngành hàng lúa gạo phát triển bền vững theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị. Chiều ngày 15/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai Đề tài “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gạo Gò Công cho sản phẩm gạo Gò Công, tỉnh Tiền Giang”. Đến dự hội nghị có ông Lê Quang Khôi - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây.

 Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe giới thiệu tổng quan về nhãn hiệu chứng nhận và vai trò của nhãn hiệu chứng nhận đối với sự phát triển của nông sản địa phương. Giới thiệu mục tiêu, nội dung và kế hoạch thực hiện Đề tài “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận gạo Gò Công cho sản phẩm gạo Gò Công, tỉnh Tiền Giang”. Các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, đề xuất ý tưởng thiết kế mẫu logo mang nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm gạo Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Trao đổi thống nhất vùng sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, bản đồ khu vực địa lý. Với mục tiêu chung là tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “gạo Gò Công” nhằm góp phần duy trì sản phẩm danh tiếng, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm gạo Gò Công, từ đó góp phần nâng cao đời sống của người dân sản xuất gạo trên địa bàn các huyện phía Đông phát triển bền vững.

Việc tạo lập nhãn hiệu “gạo Gò Công” là việc làm cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Vùng đất Gò Công từ lâu đời đã nổi tiếng với các giống gạo ngon do phù hợp với đặc thù thổ nhưỡng, khí hậu nơi đây. Việc tạo lập quản lý nhãn hiệu tập thể “ gạo Gò Công” phải dựa trên nguồn gốc, danh tiếng, chất lượng và hiện trạng của các giống lúa sản xuất ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng. Đặc biệt còn phải tuân thủ quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc các sản phẩm gạo Gò Công. Hiện tại, nhãn hiệu “gạo Gò Công” sẽ bao gồm các giống lúa ngon, cho năng suất, chất lượng cao được thị trường tiêu dùng ưa chuộng phù hợp với sản xuất ở khu vực huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông, thị xã Gò Công như: VD 20, Nàng Hoa 9, OM49-00, IR 54- 51, ST 24 và ST 25…

 Hiện tại, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ giao cho Ủy ban nhân huyện Gò Công Tây là chủ sở hữu và quản lý nhãn hiệu gạo Gò Công. Riêng phạm vi của nhãn hiệu dự kiến bao gồm các huyện: Gò Công Tây, Thị xã Gò Công, Gò Công Đông và sẽ tiếp tục bàn bạc thống nhất phạm vi sở hữu nhãn hiệu trong các lần hội nghị sau. Trong thời gian tới đây, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây có vai trò nhiệm vụ triển khai xây dựng các văn bản ủy quyền, giao nhiệm vụ quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “gạo Gò Công”.

 

                                                    Kim Lan

Liên kết Liên kết