Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Hội nghị triển khai Nghị quyết của Huyện ủy về lãnh đạo xây dựng huyện Gò Công Tây đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024
17/02/2023

Nhằm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng huyện Gò Công Tây đạt chuẩn huyện Nông thôn mới nâng cao trong năm 2024 theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Tỉnh ủy Tiền Giang về lãnh đạo xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025. Sáng ngày 17/2/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 19-NQ/HU của Huyện ủy về lãnh đạo xây dựng huyện Gò Công Tây đạt chuẩn huyện Nông thôn mới trong năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Huỳnh Thanh Bình - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 12 xã và thị trấn Vĩnh Bình.

Quang cảnh hội nghị

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua các nội dung chính của Nghị quyết 19-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, trong đó khái quát về tình hình kết quả xây dựng nông thôn mới thời gian qua của huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn huyện Gò Công Tây có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt tỷ lệ 100%, có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong đó có 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Gò Công Tây được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020. Quá trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn phát triển nhanh, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, trường học, các thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn của huyện từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh, cảnh quan môi trường nôn thôn ngày càng sạch đẹp, giá trị văn hóa được bảo tồn, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025 là 1,12%, giảm 7,89% so với năm 2011, thu nhập bình quân đầu người của toàn huyện đạt 63,28 triệu đồng/ người/ năm. Mục tiêu tổng quát Nghị quyết 19-NQ/HU của Huyện ủy đề ra huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tiếp tục giữ vững và nâng chất các tiêu chí đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới. Phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu để đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Mục tiêu cụ thể Nghị quyết 19-NQ/HU đề ra trong thời gian tới đây huyện phấn đấu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, duy trì 4 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao gồm: Long Vĩnh, Thạnh Nhựt, Bình Nhì và Thành Công, hỗ trợ phát triển mở rộng các sản phẩm có thế mạnh đặc trưng của huyện để tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Nhiệm vụ trọng tâm huyện đặt ra trong thời gian tới được nêu rõ trong Nghị quyết 19-NQ/HU trong đó huyện chú trọng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng bộ, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị các xã, thị trấn và tạo được kết nối vùng. Thực hiện hiệu quả chương trình về y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học. tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở phải quán triệt quan điểm về Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ giai đoạn sau luôn cao hơn giai đoạn trước cả về số lượng lẫn chất lượng. Ngoài ra, huyện tập trung huy động mọi nguồn lực về cho xây dựng nông thôn mới, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh, vốn lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh: các ngành, các cấp, các địa phương cần quyết liệt và sáng tạo hơn để đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, làm cho người dân hiểu, đồng lòng tham gia và bảo vệ duy trì những thành quả mà chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại. Để chương trình xây dựng nông thôn mới huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải nâng cao quyết tâm phấn đấu, rà soát những khó khăn, vướng mắc, xin ý kiến về trên để giải quyết tháo gở, chú trọng hàng đầu đến việc xây dựng tiêu chí môi trường bao gồm cảnh quan môi trường và vệ sinh môi trường để chứng minh cho diện mạo nông thôn mới chất lượng, thật sự là một vùng thôn mới đáng sống văn minh hiện đại, đời sống kinh tế ổn định, đảm bảo an ninh trật tự, y tế, văn hóa, giáo dục phát triển.

Kim Lan

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết