Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xá thực điện tử”
08/09/2022

Sáng ngày 08/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức trực tuyến 3 cấp (tỉnh - huyện - xã) về sơ kết triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Đề án 06). Tham dự hội nghị cấp huyện tại điểm cầu Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây có đồng chí Huỳnh Thanh Bình- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Thượng tá Đỗ Văn Vũ - Phó Trưởng Công an huyện Gò Công Tây, các thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 06. Tại điểm cầu UBND tỉnh Tiền Giang do đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang và các thành viên của Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND huyện

Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2022 trên toàn địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đối với 25 thủ tục hành chính ưu tiên tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tiền Giang đã phát sinh 44.991 hồ sơ, trong đó, thủ tục tiếp nhận thông báo lưu trú được cá nhân, doanh nghiệp lựa chọn thực hiện nhiều nhất, với hơn 25.800 trường hợp. Còn một số thủ tục chưa ghi nhận phát sinh hồ sơ dịch vụ công như: Cấp phiếu lý lịch tư pháp; cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp… 

Điểm nổi bật trong kết quả thực hiện Đề an 06 là đến nay, Cổng dịch vụ công tỉnh Tiền Giang hiện cung cấp 1.855 dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 100%; 100% hồ sơ của hệ thống được đồng bộ trạng thái lên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ theo dõi, giám sát, đánh giá. Các dịch vụ công mức độ 4 đã đảm bảo đúng tiêu chí mức độ, không có tình trạng dịch vụ công mức độ 4 mà vẫn yêu cầu người dân mang hồ sơ gốc lên cơ quan tiếp nhận để đối chiếu hồ sơ và nhận kết quả.

Đến ngày 4-9-2022, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã cấp Căn cước công dân (CCCD) được 1.471.302 hồ sơ; cấp định danh điện tử được 99.056 hồ sơ. Bên cạnh đó, ngành Bảo hiểm xã hội dùng số định danh cá nhân để xác thực thông tin công dân; ngành Ngân hàng quét QR thẻ CCCD trong giao dịch tài chính; ngành Y tế sử dụng thẻ CCCD để khám, chữa bệnh thay cho thẻ Bảo hiểm y tế. Sở Thông tin và Truyền thông khắc phục các lỗ hổng về an ninh, an toàn thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh để để kết nối chính thức với hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư....

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 06  đã  đề nghị các Sở, ngành, địa phương cần quyết liệt, quyết tâm, nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện. Trong đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của Đề án 06 để cán bộ, công chức, viên chức, công dân trên địa bàn tỉnh biết. Vận động người thân đi làm CCCD và đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử sớm nhất để phục vụ chuyển đổi số, nhất là đăng ký tài khoản định danh điện tử VneID; khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế trực tiếp đến cơ quan Nhà nước giải quyết thủ tục hành chính.

    Ngoài ra, tỉnh Tiền Giang phấn đấu đến cuối năm 2022 cấp được ít nhất 150.000 tài khoản định danh điện tử, mỗi tháng tài khoản VNeID phải tăng trưởng thêm 5% so với số công dân trên địa bàn và phấn đấu 100% người dân đủ điều kiện được thu nhận hồ sơ cấp CCCD. 

Song song đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, UBND các địa phương, cơ sở phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án 06, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trước mắt, cấp bách, vừa hướng tới mục tiêu lâu dài và phải tạo “bước đột phá” trong thực hiện Đề án 06 theo lộ trình từng giai đoạn đề ra.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Đề an 06 thì lực lượng Công an phải thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu, sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã thực hiện các biện pháp làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” và đảm bảo cấp CCCD có gắn chíp điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện để thực hiện các tiện ích của Đề án 06; chậm nhất đến ngày 1-12-2022 phải đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ kết nối, chia sẻ với các bộ, ngành…

Về vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống, lãnh dạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đề nghị các đơn vị phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh đầu tư, mua sắm trang thiết bị thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng tối thiểu cấp độ 3 để kết nối, khai thác với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện nguyên tắc “không bảo mật thì không kết nối”.

Sau khi nghe triển khai các nội dung tại hội nghị sơ kết thực hiện Đề án 06, Ban Chỉ đạo huyện Gò Công Tây tiếp thu, rút kinh nghiệm, tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang để thực hiện hiệu quả Đề án 06 trở nên gần gũi, thiết thực và đi vào đời sống Nhân dân, góp phần thực hiện thành công chuyển đổi số trong toàn tỉnh.

Kim Lan - Quốc Nam

Liên kết Liên kết