Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây họp bàn công tác lập bộ, thu phí, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn theo Kế hoạch 102/KH-UBND-MTTQ của Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện
15/02/2023

Chiều ngày 15/02/2023, tại Phòng họp số 2 Ủy ban nhân dân huyện, ông Huỳnh Thanh Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã chủ trì cuộc họp, bàn các nội dung liên quan đến công tác lập bộ, thu phí, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn theo Kế hoạch liên ngành số 102/KH-UBND-MTTQ ngày 07/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về việc phối hợp thực hiện phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Gò Công Tây giai đoạn 2022 - 2025.

Quang cảnh cuộc họp bàn công tác lập bộ, thu phí, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn

Qua thời gian tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện Kế hoạch liên ngành số 102/KH-UBND-MTTQ về việc phối hợp thực hiện phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Gò Công Tây giai đoạn 2022 - 2025, nhận thức của người dân đã có sự chuyển biến rõ nét, tích cực tham gia phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn làm 03 loại: Rác thải tái chế dùng để bán phế liệu; rác thải hữu cơ như thức ăn thừa, vỏ rau củ quả, lá cây… được đem ủ làm thức ăn chăn nuôi hoặc phân bón cho cây trồng; rác thải vô cơ, rác thải độc hại không có khả năng tái chế như pin đã qua sử dụng, vỏ bóng đèn, mãnh vỡ thủy tinh, ly chén sành, sứ…được cho vào túi riêng, tập kết đúng nơi qui định để các Tổ thu gom rác cộng đồng hoặc nhân viên Ban Quản lý Công trình Công cộng huyện thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý đúng theo lịch thông báo, góp phần kéo giảm đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường, hạn chế số lượng rác thải phải chôn lấp tại bãi rác tập trung huyện, giúp tiết kiệm chi phí, nhân lực đồng thời giúp gia tăng thu nhập gia đình thông qua việc bán rác tái chế và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi.

Để kế hoạch này triển khai thực hiện hiệu quả, bền vững trong thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn, theo dõi công tác lập bộ, thu phí, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo đúng qui định pháp luật.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia dự họp trong thời gian tới huyện Gò Công Tây sẽ ban hành quy định mức thu phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên tham gia.

Ngọc Thơ

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết