Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Nông dân năm 2023
24/04/2023

Sáng ngày 24/4/2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Gò Công Tây  phối hợp với Trung tâm Chính trị  huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị  và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2023. Tham dự có ông Nguyễn văn Thơm - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, bà Đỗ Thị Hồng Thu  - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, cùng 98 học viên là cán bộ hội viên Nông dân cơ sở.

Ông Nguyễn văn Thơm - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu tại lễ khai giảng

Lớp học được triển khai 5 ngày từ 24 đến 28/4/202 với nội dung học gồm 10 Chuyên đề như sau: Chuyên đề 1 - Công tác  xây dựng tổ chức Hội nông dân Việt Nam; Chuyên đề 2 - Xây dựng mô hình kinh tế tập thể nông nghiệp, tham gia liên kết trong chuỗi giá trị; Chuyên đề 3 - Giới thiệu hệ thống chính trị Việt Nam;  Chuyên đề 4 - Giới thiệu một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chuyên đề 5 - Hướng dẫn công tác  kiểm tra của Hội Nông dân Việt Nam; Chuyên đề 6 - Hướng dẫn thực hiện Quy  chế giám sát và phản biện xã hội của Hội Nông dân Việt Nam; Chuyên đề 7 - Giới thiệu chuyên đề học tập năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”; Chuyên đề 8 - Giới thiệu nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày  càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;  Chuyên đề 9 - Giới thiệu chuyên đề Nông dân tham gia thi đua sản xuất kinh doanh giỏi - Tổ chức các phong trào thi đua trong tổ chức Hội; Chuyên đề 10 -  Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng vốn, quỹ -  Nghiệp vụ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn; Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ hỗ trợ Nông dân.

Qua lớp học nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác chính trị và công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở và Chi Hội các ấp trên địa bàn huyện Gò Công Tây, Để hoàn thành các chỉ tiêu,  kế hoạch và nhiệm vụ của Hội đã đề ra.

Nguyễn Quyền

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết