Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân gieo sạ xuống giống vụ Hè Tthu theo lịch của ngành nông nghiệp đề ra
07/05/2023

Theo kế hoạch, vụ Hè thu năm nay huyện Gò Công Tây dự kiến xuống giống khoảng gần 6.800 ha lúa, gần 1.000 ha rau màu và cây ăn trái các loại. Tuy nhiên, theo dự báo của ngành chuyên môn, vụ Hè Thu năm nay mùa mưa đến trễ, lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm, không đều, độ mặn vẫn còn cộng thêm mực nước nội đồng thấp nên nông dân sẽ gặp nhiều khó khăn.

Để bảo vệ cây trồng và sản xuất vụ lúa Hè Thu 2023 đạt hiệu quả cao, ngành Nông nghiệp huyện Gò Công Tây đề nghị người dân quan tâm rửa mặn, xả phèn, làm đất thật kỹ, bón thêm vôi, nhất là phải tuân thủ nghiêm lịch thời vụ và xuống giống tập trung né rầy. Cụ thể từ ngày 15/5/2023 đến ngày 25/5/2023 sẽ xuống giống dứt điểm vụ Hè Thu năm 2023. Sau ngày 25/5/2023 tất cả các diện tích đất canh tác lúa còn lại nếu chưa xuống giống ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo bà con nông dân phải chuyển đổi sang sản xuất 2 vụ lúa/1 năm để tránh tình trạng thiếu nước sản xuất do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm thiệt hại cho sản xuất lúa của bà con nông dân. Các giống lúa chất lượng cao và có khả năng chống chịu mặn tốt, được ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo sử dụng phù hợp sản xuất vụ Hè thu năm nay là: Đài Thơm 8, VD20, OM6976, OM7347, Nàng hoa 9, OM5451, ST24…Ngoài ra, ngành Nông nghiệp huyện sẽ tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện, dự báo tình hình sâu bệnh để kịp thời hướng dẫn nông dân giải pháp quản lý, phòng trị, đồng thời tổ chức nhiều cuộc hội thảo, chuyển giao cho nông dân các giải pháp canh tác lúa tiến bộ như: "1 phải, 5 giảm", IPM, VietGAP… nhằm tiết giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã chú trọng ưu tiên thực hiện các giải pháp công trình sau hạn mặn, nạo vét kênh thuỷ lợi, giải phóng chướng ngại vật trên kênh, đồng thời vận hành hợp lý các cống ngăn mặn, phục vụ cho công tác xổ xả, rửa mặn, làm đất. theo dõi chặt chẽ việc thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kim Lan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết