Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Nông dân khẩn trương ra đồng vệ sinh đồng ruộng gieo sạ vụ lúa Hè Thu năm 2022
25/04/2022

Trước tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, vụ lúa Hè Thu năm 2022, huyện Gò Công Tây tiến hành xuống giống khoảng gần 8.000ha. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Gò Công Tây đã tuyên truyền khuyến cáo bà con nông dân tổ chức làm vệ sinh đồng ruộng, tiến hành cày xới phơi đất, xổ, xả phèn mặn rồi tiến hành xuống giống đúng lịch thời vụ từ ngày 20/4/2022 đến ngày 30/4/2022. Hiện nay, trên các cánh đồng xã Thạnh Trị, Long Vĩnh, Vĩnh Hựu, Long Bình….bà con nông dân huyện Gò Công Tây đang tiến hành ra đồng vệ sinh và xuống giống vụ lúa Hè Thu năm 2022.

Nông dân xuống giống vụ lúa Hè Thu năm 2022

Đồng thời, ngành Nông nghiệp huyện Gò Công Tây cũng hướng dẫn nông dân nên sử dụng các giống lúa ngắn ngày, năng suất ổn định, phẩm chất gạo ngon, có khả năng kháng sâu bệnh cao như: OM 5451, OM 6976, OM 4900, Đài thơm 8, ST 24, Nàng hoa 9, VD 20. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng cùng với các đia phương tập trung thực hiện vệ sinh các tuyến kênh nội đồng, hạn chế sự phát triển lây lan của lục bình làm ô nhiễm nguồn nước. Hiện tại, các xã đều tiến hành công tác trục vớt lục bình, khai thông dòng chảy các tuyến kênh. Đồng thời, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Tây cũng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, hướng dẫn nông dân bón phân theo bảng so màu lá lúa, thực hiện mô hình tiết kiệm giống, tiết kiệm phân bón, bảo vệ tốt diện tích lúa hè thu năm 2022 đạt năng suất, sản lượng theo kế hoạch đề ra.

                                                                  Kim Lan

 

Liên kết Liên kết