Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Sơ kết thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND-MTTQ về phối hợp thực hiện phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025
26/08/2022

Ngày 26/8/2022, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị sơ kết về kết quả thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND-UBMTTQ ngày 07/6/2022 trên địa bàn huyện Gò Công Tây về phối hợp thực hiện phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Huỳnh Thanh Bình - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Văn Nê - Ủy viên Thường vụ  Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Nhất Nam - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Võ Ngọc Tân - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Bân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đại diện các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể, lãnh đạo 13 xã, thị trấn, trưởng khu phố, ấp, các trường học trong toàn huyện.

Quang cảnh hội nghị

Huyện Gò Công Tây đã và đang tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó có tiêu chí về thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải đạt tối thiểu 95%. Do đó, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ban hành và triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn huyện Kế hoạch số 102/KH-UBND-UBMTTQ về thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại nguồn trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025. Nhìn chung đến nay sau thời gian phát động, các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn đều nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND-UBMTTQ trong toàn thể cán bộ, công chức, nhân dân. Tại Ủy ban nhân dân 13 xã, thị trấn đều thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại nguồn trên địa bàn quản lý, phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các ấp, thành lập tổ tuyên truyền, vận động người dân thực hiện và cho ký cam kết thực hiện phân loại, xử lý rác tại nguồn. Toàn huyện hiện có 25.911 hộ dân ký cam kết thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, 11.470 hộ đăng ký xe lấy rác của huyện và xe thu gom rác của xã, 27.782 hộ có đất để đào hố chôn rác hữu cơ làm phân bón cho cây, kiểng trong nhà, hiện nay đã có 1.581 hộ đã đào hố chôn để ủ rác hữu cơ làm phân bón cây trồng. Cụ thể chất thải sinh hoạt tại nhà về cơ bản được phân làm 3 loại: Rác tái chế hay tái sử dụng được thì thu gom bán cho cơ sở phế liệu; Rác hữu cơ: vỏ rau củ quả, trái cây, vỏ trứng, thức ăn thừa…người dân đào hố có nắp đậy chôn lấp tại chổ trong vườn nhà để làm phân bón cây trồng, Rác vô cơ không tái chế thì người  dân đem ra trước nhà để theo lịch thông báo có tổ thu gom rác đến lấy.

Nhìn chung, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo quán triệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nên việc triển khai, tuyên truyền vận động người dân phân loại và thu gom rác thải đã đạt được kết quả ban đầu. Công tác vệ sinh môi trường, phân loại, thu gom rác là một công việc khó, chính nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể, tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, việc phân loại và xử lý rác thải tại nguồn đã làm giảm đáng kể lượng rác thải tập trung về các bãi rác không còn khả năng thu nhận rác, thực hiện tốt công tác quản lý môi trường. Hoạt động phân loại - xử lý rác thải tại nhà, cơ quan, đơn vị, trường học dần trở thành một nề nếp. Qua triển khai thực hiện kế hoạch 102/KH-UBND-UBMTTQ cho thấy dần dần đã nâng cao ý thức chấp hành thực hiện phân loại, xử lý rác thải trong nhiều tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, đảng viên, học sinh, giáo viên các trường học, đặc biệt là mọi người đã thấy được lợi ích của việc phân loại và xử lý rác thải từ đó cam kết tự nguyện tham gia thực hiện.

Tại hội nghị, đại diện các xã, thị trấn, cơ quan, trường học cũng đã trình bày các khó khăn, kiến nghị về tình hình, phương hướng thực hiện Kế hoạch 102/KH-UBND-UBMTTQ của địa phương mình quản lý, phụ trách.

Đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các địa phương trong toàn huyện tiếp tục thực hiện tuyên truyền cụ thể, thiết thực hơn, chỉ dẫn cụ thể hơn cho người dân cách thức phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, các lợi ích của việc phân loại rác thải từ đó tích cực hơn nữa trong việc vận động, kiểm tra tình hình thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại nguồn trong nhân dân, các cơ quan, đơn vị toàn huyện. Qua đó, biểu dương, nhân rộng những gương điển hình sáng tạo trong thực hiện phong trào này trong toàn huyện về dài lâu.

 

Kim Lan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết