Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023
01/02/2023

Trong năm 2023, lực lượng công an huyện Gò Công Tây tiếp tục chủ động nắm chặt tình hình các băng, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động có tổ chức và các loại tội phạm mới liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê... để có giải pháp đấu tranh, xử lý triệt để, không để bị động, bất ngờ. Chủ động nắm chặt diễn biến tình hình an ninh, trật tự, tổ chức tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; triển khai, thực hiện mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Tập trung đấu tranh, triệt xóa tội phạm và vi phạm về ma túy, kinh tế, môi trường; đẩy mạnh công tác truy bắt đối tượng truy nã; đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đang thụ lý, khám phá nhanh các vụ án điểm, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án; chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp thống nhất quan điểm xử lý; hạn chế thấp nhất án tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra, án trả điều tra bổ sung. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chú trọng tuyên truyền ở cơ sở, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhằm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Tích cực vận động nhân dân tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các ngành chủ trì các đề án, dự án cần rút ra những kinh nghiệm, ưu điểm, khuyết điểm, đề  ra nội dung, biện pháp cụ thể tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Trong đó cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện để án về tuyên truyền, giáo dục pháp luật và đề án vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, xây dựng các xóm, ấp, khu dân cư không có tội phạm, ma tuý và tệ nạn xã hội. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc theo chức năng, lĩnh vực công tác; kịp thời động viên, khen thưởng những đơn vị, cá nhân tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao; phê bình, uốn nắn kịp thời những đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, thiếu trách nhiệm.

Kim Lan

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết