Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: tập huấn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, các văn bản mới trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
23/12/2022

Sáng ngày 23/12/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gò Công Tây tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và các văn bản mới trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tham dự lớp tập huấn có ông Nguyễn Minh Phúc - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang, bà Huỳnh Thị Kim Huệ - Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện cùng hơn 100 cán bộ lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, cán bộ làm công tác văn hóa, Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp 13 xã – thị trấn trong toàn huyện.

 Quang cảnh lớp tập huấn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, các văn bản mới trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Tại lớp tập huấn, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã hướng dẫn thực hiện để đánh giá, thẩm định đạt các tiêu chí về văn hóa của xã Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Cụ thể như xã được công nhận đạt tiêu chí văn hóa xã nông thôn mới nâng cao phải đáp ứng các yêu cầu như: có 70% các điểm công cộng trên địa bàn lắp đặt các dụng cụ tập thể dục thể thao; có hoạt động văn hóa, văn nghệ thường xuyên thu hút hơn 50% số dân trở lên, hoạt động thể dục thể thao thường xuyên thu hút trên 25% số dân. Tỷ lệ ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới phải có 100% ấp đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa, 15% tổng số ấp văn hóa được tặng giấy khen. Đối với xã nông thôn kiểu mẫu để đạt được tiêu chí văn hóa thì xã đó phải đạt tiêu chí số 6 về văn hóa trong bộ tiêu chí nông thôn kiểu mẫu và đạt chỉ tiêu số 13.7 có triển khai quảng bá các hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội. Ngoài ra, nếu chọn đạt tiêu chí quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội nhất chọn lĩnh vực văn hóa  hoặc về du lịch mang giá trị đặc trưng của đại phương thì phải đạt các quy định sau: về văn hóa  phải có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu thu hút từ 60% trở lên dân số xã tham gia, mỗi ấp có ít nhất 1 đội hoặc câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Còn về du lịch thì xã cần có Mô hình Du lịch cộng đồng theo Bộ Tiêu chí OCCOP gắn với việc bảo tồn các giá trị văn hóa địa phương.

Ngoài ra, các học viên tham gia lớp tập huấn còn được hướng dẫn quy trình thứ tự các loại hồ sơ, biểu mẫu về kết quả thực hiện và đề nghị thẩm định, đánh giá khi xét công nhận hoàn thành tiêu chí văn hóa của xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Các nội dung của Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về định hướng nội dung quy ước ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong đó nêu rõ các quy định về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng tốt đảm bảo về đời sống văn hóa, y tế, giáo dục; bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, tích cực tham gia các tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh, làm nòng cốt cho các phong trào ở ấp, khu phố.

Kim Lan

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết