Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
25/04/2022

Ngày 21/4/2022, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây, Sở Lao động  Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang kết hợp cùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Gò Công Tây tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội cho 80 cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội 12 xã và thị trấn trong toàn huyện. Tham dự  hội nghị có bà Trương Thị Hiền - Phó Trưởng phòng Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, bà Trần Kim Chi  - Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Gò Công Tây.

Lớp tập huấn nghiệp vụ thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe triển khai các nội dung và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 17/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các đại biểu còn được cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang hướng dẫn các nội dung quy định của Thông tư số 02/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật thực hiện. Các biểu mẫu hồ sơ theo quy định để áp dụng thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Cụ thể một số điều quy định trong Nghị định số 20 của Chính phủ về chế độ trợ cấp, hỗ trợ làm nhà ở, sữa chữa nhà ỡ cho đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, cháy do thiên tai, hỏa hoạn mà không còn nơi ở thì được địa phương xác nhận và xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối thiểu 40 triệu đồng/1 hộ; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn mà không ở được thì được xem xét, hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối thiểu 20 triệu đồng/1 hộ.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác bảo trợ xã hội. Từ đó thực hiện tốt các quy định, chế độ chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nói chung và huyện Gò Công Tây nói riêng. Qua đó nhằm củng cố, nâng cao chất lượng của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã trong toàn huyện. Đảm bảo thực hiện công bằng, dân chủ, công khai đúng theo các quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác chuyên môn, nâng cao trình độ nghiệp vụ hướng dẫn, giải quyết hồ sơ trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

 

                                                                                       Kim Lan

 

Liên kết Liên kết