Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: tập huấn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023
15/03/2023

Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch 73/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện lộ trình xây dựng huyện Gò Công Tây đạt chuẩn huyện Nông thôn mới nâng cao trong năm 2024 theo Nghị quyết 19-NQ/HU của Huyện ủy đã đề ra, sáng ngày 15/3/2023, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay. Tham dự hội nghị có đại diện các thành viên Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới của huyện và gần 150 đại biểu là cán bộ phụ trách từng tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới của 12 xã và thị trấn Vĩnh Bình.

     

Hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các thành viên Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện hướng dẫn cụ thể, chi tiết về cách thức thực hiện, quy trình hồ sơ, trong đó nêu rõ từng tiêu chí với tất cả các chỉ tiêu bên trong, yêu cầu của hồ sơ duy trì nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; từ đó, các xã nằm trong lộ trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới vận dụng cụ thể vào kế hoạch thực hiện của đơn vị mình phụ trách. Đối với từng tiêu chí, từng chỉ tiêu bên trong tiêu chí, cán bộ xã phải nắm vững, hiểu rõ các bước thực hiện, quy trình yêu cầu đầy đủ của hồ sơ, đảm bảo thực hiện trách nhiệm, nghiêm túc theo quy định của Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp trên đã quy định. Các đại biểu tham dự lớp tập huấn cũng đã trình bày các khó khăn, vướng mắc, cách thức thực hiện các tiêu chí để Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện hướng dẫn trực tiếp để tạo sự thống nhất, đồng bộ và quyết tâm thực hiện tốt chương trình kế hoạch từ xã đến huyện, sớm phấn đấu để đạt tiến độ, đảm bảo lộ trình ra mắt huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Thông qua lớp tập huấn, Ban Chỉ đạo phát triển xây dựng nông thôn mới của huyện đã cập nhật nhiều thông tin, nội dung, kiến thức mới nhằm triển khai thực hiện đúng và đạt hiệu quả các tiêu chí về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương cho toàn bộ cán bộ, lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện, cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở các xã nắm vững các kiến thức và quy định về thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình trọng điểm được Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng thực hiện. Sau hơn 10 năm triển khai, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gò Công Tây đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị của huyện nhà. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường ở nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày một nâng cao. Hiện nay, toàn huyện Gò Công Tây có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị. Theo lộ trình của cấp trên đề ra, huyện Gò Công Tây phấn đấu xây dựng ra mắt huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Kim Lan

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết