Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Thông qua chủ trương thực hiện Đề án “Quy hoạch chỉnh trang nghĩa trang nhân dân Long Bình”
31/12/2021

Nghĩa trang nhân dân Long Bình

Nhằm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới. Để đáp ứng nhu cầu cải táng khi di dời khu nghĩa địa thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây sẽ quy hoạch và chỉnh trang lại khu nghĩa trang nhân dân Long Bình tại xã Long Bình để bố trí các phần mộ đã giải tỏa di dời tại khu nghĩa địa thị trấn Vĩnh Bình. Đây là một vấn đề hết sức cần thiết trong quá trình xây dựng huyện nhà theo hướng văn minh, hiện đại. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã đề xuất phê duyệt thực hiện chủ trương Đề án “Quy hoạch chỉnh trang nghĩa trang nhân dân Long Bình”. Mục tiêu dự án nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống, tạo cảnh quan, không gian xanh, sạch đẹp, phấn đấu đạt các tiêu chí nông thông mới nâng cao tại địa phương.

 Ngoài ra, việc thực hiện Đề án “Quy hoạch chỉnh trang nghĩa trang Long Bình” còn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất công, bố trí chi tiết mặt bằng, phân lô sử dụng đất khu nghĩa trang hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất trong việc di dời, chôn cất mồ mả theo quy hoạch. Qua đó còn đáp ứng nhu cầu chôn cất, cải táng của nhân dân trong huyện. Quy mô dự án gồm các nội dung: san lấp nền, hệ thống cổng rào, tường rào, cống thoát nước, bãi đỗ xe, bố trí cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, cấp nước, xử lý môi trường. Quy hoạch khu mộ cải táng, nhằm bố trí các mộ sẽ di dời từ khu nghĩa địa thị trấn Vĩnh Bình, dự kiến sẽ bố trí mới 1.688 mộ cát táng. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án này hơn 8,1 tỷ đồng. Sử dụng 100% nguồn vốn từ ngân sách huyện.

  Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã trình chủ trương đầu tư Đề án và được Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Tây ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 về việc thống nhất thông qua chủ trương triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch chỉnh trang nghĩa trang nhân dân Long Bình”. Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến người dân được biết đồng lòng ủng hộ chủ trương, khi dự án triển khai đi vào thực hiện sẽ góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, theo hướng xanh - sạch – đẹp, an toàn.

 

                                                         Kim Lan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết