Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn toàn tỉnh
06/09/2022

Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây vừa có công văn triển khai sâu rộng trong các ngành, các cấp về nội dung, các nhiệm vụ của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới rừ nay đến năm 2025 trên toàn địa bàn tỉnh. Trong đó Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện tập trung  chú trọng các mục tiêu chung của tỉnh đề ra từ năm 2022 đến năm 2025.

Từ thời điểm hiện nay đến cuối năm 2022: trên địa bàn tỉnh có thêm ít nhất 05 xã nông thôn mới (nâng số xã đạt chuẩn đến cuối năm 2022 lên 136/142 xã, đạt tỷ lệ 95,1% tổng số xã trên địa bàn tỉnh); ít nhất 11 xã nông thôn mới nâng cao (nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến cuối năm 2022 là 37 xã, đạt tỷ lệ 26,01% tổng số xã trên địa bàn tỉnh); 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và huyện Cai Lậy được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (nâng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn đến cuối năm 2022 là 07/11 đơn vị cấp huyện).

Ngoài ra, toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2025: trên địa bàn tỉnh đạt 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; ít nhất 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 08 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới (trong đó có 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao); 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (thành phố Mỹ Tho, thị xã Cai Lậy và thị xã Gò Công) và tỉnh Tiền Giang được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân tỉnh đặt ra mục tiêu trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trước đây và gắn với việc cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu và hiệu quả cao hơn, nhằm tiếp tục nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân; xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn đồng bộ; cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục xác định Nhân dân là chủ thể của nông thôn mới với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Xác định xây dựng nông thôn, nông thôn mới là Chương trình mục tiêu có điểm xuất phát nhưng không có điểm dừng, do đó việc triển khai thực hiện phải thường xuyên, liên tục. Từ đó, huy động mọi nguồn lực, với sự tham gia cả hệ thống chính trị và mọi người dân trong xây dựng nông thôn mới (trong đó tranh thủ thêm nguồn vốn của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, Hợp tác xã, sự đóng góp của Nhân dân và các nguồn vốn hợp pháp khác. Các địa phương cần chủ động, sáng tạo trong việc huy động các nguồn lực để tham gia xây dựng nông thôn mới).

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có phân công nhiệm vụ vụ thể cho các sở, ngành tỉnh và các địa phương tiếp tục tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng nông thôn mới về các quy định trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để hiểu rõ, nhận thức đúng, đầy đủ để có lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện cho đầy đủ, đồng bộ.

Đặc biệt đối với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan đến các tiêu chí thì nhanh chóng khẩn trương có văn bản hướng dẫn, đánh giá, thẩm tra và trình thẩm định các tiêu chí, chỉ tiêu được giao phân công phụ trách. Từ đó kịp thời có hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch lộ trình phấn đấu xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra đối với các Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh thì Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ định kỳ hàng tháng phải xuống địa phương quản lý, chủ động nắm tình hình cùng với các địa phương được phân công để kiểm tra tiến độ thực hiện các công việc có liên quan đến việc xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đặc biệt các huyện, xã phải ra mắt Nông thôn mới trong năm 2022.

Chủ động phối hợp cùng Ban Chỉ đạo của huyện, xã có liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; cùng Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình theo dõi các công việc, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện việc xây dựng Nông thôn mới của các địa phương giai đoạn 2021-2025.

Song song đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động mọi người dân đồng thuận và cùng xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, chú trọng thúc đẩy các phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là cuộc vận động “toàn dân xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục giám sát thực hiện việc xây dựng nông thôn mới đối với các ngành, các cấp; đặc biệt giám sát trong việc thực hiện kế hoạch, chương trình phối hợp liên tịch giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện sẽ tiếp tục có sự quan tâm khẩn trương tiến hành rà soát, có báo cáo đánh giá thực trạng mức độ đạt các chỉ tiêu của từng đơn vị trên trên địa bàn quản lý (đối với các xã đã ra mắt và các xã chuẩn bị ra mắt); trên cơ sở đó có xây dựng Kế hoạch gồm lộ trình, giải pháp cụ thể cũng cố các đơn vị đã ra mắt và xây dựng đối với các đơn vị chưa ra mắt.

Các đơn vị ra mắt nông thôn mới trong năm 2022 và các đơn vị sẽ ra mắt nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025 khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục về xây dựng cơ bản đối với các công trình xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân huyện cũng tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát; chủ động phối hợp với các sở, ngành để có lộ trình xây dựng nông thôn mới cụ thể đối với từng xã, từng đơn vị trên địa bàn quản lý cho phù hợp với thực tiễn của địa phương mình sao cho chương trình xây dựng nông thôn mới đúng với ý nghĩa thực chất mang lại sự đổi thay, cuộc sống văn minh, hiện đại, ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Kim Lan

 

 

Liên kết Liên kết