Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2022
11/11/2022

Trong thời gian qua, xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Qua tuyên truyền vận động đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm của mình trong xây dựng Nông thôn mới, tự giác tham gia chỉnh trang nhà cửa, thực hiện tốt chương trình 5 không 3 sạch, đặc biệt là người dân tự nguyện hiến 208.775 m2 đất làm đường nông thôn, đóng góp kinh phí thi công 76 tuyến đường giao thông nông thôn với 40,164 tỷ đồng, 139 công trình nhà nước và nhân dân cùng làm với kinh phí đóng góp hơn 29,447 tỷ đồng, nạo vét 24 tuyến kênh thủy lợi nội đồng, 293 tuyến đường ánh sáng quang với kinh phí 3,5 tỷ đồng, áp dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập, tích cực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ổn định an ninh trật tự.

Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay huyện Gò Công Tây có 12/12 xã đạt nông thôn mới, huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2021, có 2 xã nông thôn mới nâng cao là Long Vĩnh và Thạnh Nhựt tỷ lệ 100%, đạt gấp 02 lần so với nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra. Quan điểm của huyện là “xây dựng Nông thôn mới  là một quá trình liên tục và không có điểm kết thúc”, năm 2022 huyện Gò Công Tây đề ra mục tiêu có thêm 02 xã Bình Nhì và Thành Công đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu Long Vĩnh. Xác định mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất- tinh thần của người dân, làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới hiện đại, văn minh kinh tế phát triển. Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới” và đề án “Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng”, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng và phát triển vùng sản xuất tập trung phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng vùng.

Trong thời gian tới đây, huyện cần đổi mới phương pháp tuyên truyền xây dựng nông thôn mới sâu rộng, hiệu quả trong nhân dân,  nhất là thực hiện các tiêu chí về môi trường, an ninh trật tự phải hoàn toàn dựa vào nhân dân. Ngoài ra huyện tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giữ gìn củng cố và nâng chất những tiêu chí đã đạt được, phấn đấu xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thành các tiêu chí ra mắt huyện nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình đề ra.

Kim Lan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết