Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2023
28/04/2023

​Căn cứ vào Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây về việc tổ chức diễn tập năm 2023, căn cứ vào nội dung kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phê duyệt. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm thời gian cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và các cơ quan có liên quan tiến hành công tác chuẩn bị, soạn thảo văn kiện và tổ chức diễn tập theo đúng kế hoạch đã được phê chuẩn. Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2023

Sáng ngày 28-4-2023, Ban Tổ chức diễn tập huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Thanh Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập huyện chủ trì hội nghị, đồng chí Thượng tá Phùng Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Trưởng Ban Tổ chức diễn tập huyện, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hải An - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, Phó Trưởng Ban Tổ chức diễn tập huyện, các thành viên Ban Tổ chức, các ban giúp việc Ban Tổ chức diễn tập, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Ban Tổ chức diễn tập huyện triển khai Quyết định thành lập Ban Tổ chức diễn tập; triển khai Quyết định thành lập các cơ quan giúp việc Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023; những nội dung cơ bản của chương trình vận hành cơ chế diễn tập khu vực phòng thủ huyện Gò Công Tây năm 2023.

Đ/c Huỳnh Thanh Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập huyện đã phát biểu chỉ đạo các ngành chức năng cần chú ý thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ, thực hiện tốt các bước nội dung kế hoạch của công tác diễn tập đã đề ra; đảm bảo thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng của địa phương, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội và hoàn thành tốt công tác diễn tập. Qua diễn tập, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ lý luận đến thực tiễn góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của người chỉ huy cũng như sự phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng vũ trang với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong từng nhiệm vụ cụ thể, làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung phương án, hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

 

Kim Lan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết