Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên
30/08/2022

Ngày 30/8/2022, tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn huyện. Tham dự lễ khai giảng có ông Ngô Hồng Quang- Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, bà Ngô Thị Kim Hương - Quyền Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Lớp học diễn ra trong 02 ngày 30 và 31/8/2022 với hơn 100 giáo viên, cán bộ quản lý các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của huyện.

Lớp bồi dưỡng tập huấn chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên

Tham dự lớp học, các học viên được nghe các báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Huyện ủy giới thiệu những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngoài ra, các học viên còn được tìm hiểu nọi dung chuyên đề năm 2022 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và huyện. Tìm hiểu về tình hình thế giới, trong nước và tình hình kinh tế- xã hội nổi bật ở địa phương trong 6 tháng đầu năm, các định hướng kế hoạch phát triển trong 6 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, các cán bộ quản lý và giáo viên còn được giới thiệu các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn. Kết thúc lớp học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tại đơn vị công tác, phương hướng, kế hoạch công tác trong thời gian tới của mỗi cá nhân gắn liền với việc tiếp thu, học tập các nội dung chính đã học.

Thời gian qua, công tác bồi dưỡng, tập huấn chính trị vào dịp hè cho cán bộ quản lý, giáo viên là hoạt động thường xuyên của ngành Giáo dục huyện Gò Công Tây. Qua đó, nhằm giúp cho đội ngũ trực tiếp giảng dạy nắm vững các nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nội dung cốt lõi chính trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’; những vấn đề mới trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh, huyện, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

Kim Lan 

Liên kết Liên kết