Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Tổ chức tập huấn cán bộ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023
05/05/2023

Căn cứ kế hoạch số 526/KH-BCH ngày 27/4/2023 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang về việc tập huấn cán bộ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện Gò Công Tây trong năm 2023. Ngày 05/5/2023, Ban Tổ chức Diễn tập huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị tập huấn các nội dung về soạn thảo văn bản chuẩn bị công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện Gò Công Tây năm 2023 cho 100 lượt cán bộ phụ trách các công việc diễn tập tại cấp huyện và cấp xã.

  

Tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ huyện Gò Công Tây trong năm 2023

Tham dự và hướng dẫn các nội dung diễn tập về cấp tỉnh có đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Quý - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang. Lãnh đạo huyện có đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, thành viên Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh Tiền Giang; đồng chí Huỳnh Thanh Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Tổ chức Diễn tập huyện, đồng chí Thượng tá Phùng Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Diễn tập huyện, tham dự hội nghị tập huấn còn có các đồng chí là thành viên Ban Tổ chức, Thành viên các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Diễn tập huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện, cán bộ phụ trách soạn thảo văn kiện cấp xã diễn tập năm 2023.

Đi vào chương trình tập huấn, đồng chí Huỳnh Thanh Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Tổ chức Diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Gò Công Tây năm 2023 đã phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. Trong đó nhấn mạnh về mục đích tập huấn lần này nhằm thống nhất về cơ sở lý luận, phương pháp tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Gò Công Tây năm 2023; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng Khu vực phòng thủ. Qua các nội dung được hướng dẫn tập huấn sẽ làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt chất lượng, đúng ý định diễn tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đề ra…Cán bộ tham gia tập huấn tích cực phát huy tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm cao trong quá trình tham gia tập huấn; tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung, phương pháp soạn thảo văn kiện và các công tác khác làm cơ sở vận dụng tốt trong quá trình chuẩn bị và tham gia diễn tập trên cương vị của mình; đối với những vấn đề chưa rõ, chưa nắm chắc phải trao đổi, phát biểu để Ban Tổ chức Diễn tập hướng dẫn cụ thể hơn. 

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn soạn thảo các văn bản, nghị quyết của các khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong tác chiến phòng thủ; kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng; thống nhất hệ thống văn kiện diễn tập Khu vực phòng thủ; sử dụng bản đồ quân sự, ký hiệu quân sự, quy cách viết, vẽ trên bản đồ…

Sau hội nghị tập huấn, các thành viên tham gia công tác Diễn tập chủ động vận dụng những nội dung đã được tập huấn vào xây dựng hoàn chỉnh văn kiện diễn tập của cấp mình, ngành mình và tiếp tục nghiên cứu tài liệu để tham gia vào công tác diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2023 đạt được kết quả cao nhất.

Quốc Nam - Kim Lan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết