Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023
16/02/2023

Chiều ngày 16/02/2023, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023. Tham dự hội nghị có ông Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Huỳnh Thanh Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, công chức phụ trách công tác Thi đua Khen thưởng các xã, thị trấn Vĩnh Bình.

 Ông Huỳnh Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện phát biểu tại hội nghị

Xác định công tác Thi đua - Khen thưởng là nhiệm vụ, động lực quan trọng giúp cho tổ chức, cá nhân nổ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cũng như tích cực tham gia thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện, các cuộc vận động, các phong trào hành động do các cấp, các ngành phát động, ngay từ đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội với Chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, đồng thời kêu gọi “cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trong toàn huyện cùng đoàn kết, đồng lòng, nổ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022 và cơ bản đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Trong năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa phương đạt trên 143 tỷ đồng, đạt trên 180%KH, thành lập mới 31 doanh nghiệp đạt 172%KH, thực hiện đạt các chỉ tiêu dân số và Kế hoạch hóa gia đình; tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, cải thiện môi trường; nâng cao tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế; thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; huấn luyện quân sự cho các đối tượng, thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng giao quân; kéo giảm tình hình tai, tệ nạn xã hội và các loại tội phạm; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phát động thực hiện có hiệu quả 07 chuyên đề thi đua bao gồm: Đẩy mạnh cải cách hành chính; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 - 2021 và năm 2022; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025; Quy chế dân chủ, Dân vận khéo - Dân vận chính quyền giai đoạn 2021 - 2025; nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên giai đoạn 2022 - 2025; Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2022 - 2025. Ngoài 07 Chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây còn giao thêm 02 Chuyên đề “Công tác điều hành ngân sách xã, thị trấn” và “Trật tự xây dựng, trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông đường bộ”.

Kết quả trong năm  2022, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã khen thưởng các phong trào thi đua cho 625 tập thể và 1.771 cá nhân trên tất cả các lĩnh vực. Riêng ngành Giáo dục được công nhận 139 sáng kiến kinh nghiệm năm học 2021 - 2022; khen thưởng 96 chiến sĩ thi đua, 910 lao động tiên tiến và 22 tập thể lao động tiên tiến, khen thưởng 06 trường hạng nhì và ba của từng khối các bậc học, khen thưởng 05 Ban Đại diện và 03 cá nhân cha mẹ học sinh; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho xã Yên Luông dẫn đầu 14 chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội của huyện; công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 30 tập thể cơ quan, ban ngành huyện, các trường; tặng bằng khen cho 02 đơn vị xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2021; 04 bằng khen cho các tập thể thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội; 05 bằng khen chuyên đề thi đua năm 2021; bằng khen 05 tập thể và 50 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm (2020 - 2021); bằng khen cho 02 tập thể, 12 cá nhân, 01 cờ thi đua đạt chuẩn huyện nông thôn mới; bằng khen cho 03 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tốt tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 05 tập thể và 07 cá nhân tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác Giáo dục và Đào tạo, Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2021; được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu Cụm thi đua, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của tỉnh Tiền Giang….

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt các phong trào thi đua năm 2022

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã tặng 43 giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế  - xã hội và các chuyên đề thi đua năm 2022.

Ngọc Thơ

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết