Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây triển khai Kế hoạch hoạt động Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng năm 2023
24/02/2023

Sáng ngày 24/02/2023, Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ông Lê Văn Nhiệm - Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng huyện Gò Công Tây đã chủ trì Hội nghị.

Ông Lê Văn Nhiệm - Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng huyện (bìa phải) tặng giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Gò Công Tây năm 2022

Trong năm 2023, Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng huyện Gò Công Tây đã vận động tuyên truyền phát triển mới 05 hội viên nâng tổng số hội viên toàn huyện hiện nay là 232 hội viên. Duy trì hoạt động 02 câu lạc bộ trực thuộc là Câu Lạc bộ tiêu dùng của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Câu Lạc bộ tiêu dùng của Hội Nông dân huyện, 15 tổ hòa giải tại 15 chợ ở địa bàn các xã, thị trấn Vĩnh Bình. Tổ chức 04 cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành sơ kết đánh giá hoạt động động Hội, kịp thời kiện toàn tổ chức hội, bầu bổ sung các Ủy viên Ban Chấp hành.  Phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh và Hội Luật gia huyện tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống phát thanh về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 tuyên truyền phổ biến pháp luật trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phối hợp Tỉnh Hội tổ chức 01 lớp tập huấn kiến thức pháp luật về tiêu dùng có 65 hội viên tham dự. Phối hợp Hội Luật gia huyện và 02 Câu lạc bộ Tiêu dùng tổ chức 04 lớp tập huấn kiến thức pháp luật về tiêu dùng có cán bộ hội viên Câu lạc bộ Tiêu dùng và Chi hội Nông dân, Phụ nữ địa bàn 06 xã: Thạnh Trị, Yên Luông, Vĩnh Hựu, Long Vĩnh, Đồng Thạnh, Đồng Sơn có trên 200 lượt người tham dự. Thực hiện treo băng rol tuyên truyền hưởng ứng Ngày của người tiêu dùng Việt Nam 15/3. Trong năm không có đơn thư khiếu nại của người tiêu dùng. Tích cực tham gia hưởng ứng “Tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2022”; thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Ghi nhận những kết quả đạt được của Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng huyện Gò Công Tây trong năm 2022, Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang đã tặng 07 giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tặng 06 Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Gò Công Tây năm 2022.

Ngọc Thơ

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết