Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang" năm 2022
09/08/2022

Nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện Gò Công Tây  về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Chính quyền số và chuyển đổi số của tỉnh – đây cũng là một trong các mục tiêu quan trọng trong việc thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính của toàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây vừa triển khai Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 18/7/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang" năm 2022 trong toàn huyện.

Theo Kế hoạch, cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://thitructuyen.tiengiang.gov.vn. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, bao gồm CBCCVC, người lao động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh, huyện, Tham gia cuộc thi, các thí sinh sẽ trả lời câu hỏi liên quan đến các nội dung về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề có liên quan đến Chính quyền điện tử, Chính quyền số và chuyển đổi số. Thời gian dự thi dự kiến diễn ra trong quý III và quý IV năm 2022 (Ban Tổ chức sẽ có thông báo cụ thể sau).

Cuộc thi được tổ chức qua 02 vòng thi, gồm: vòng loại và vòng chung kết. Cụ thể, vòng loại các ban, ngành, đoàn thể; UBND huyện và các doanh nghiệp (doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân) tổ chức thi trong nội bộ cơ quan, đơn vị và địa phương. Qua kết quả vòng loại, Ban Tổ chức Hội thi sẽ chọn ra 200 thí sinh có kết quả cao nhất để vào vòng chung kết.

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho CBCCVC và người dân trên địa bàn huyện và tỉnh về chính quyền điện tử, chính quyền số và chuyển đổi số, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh nói chung.

Qua đó, UBND huyện Gò Công Tây mong muốn các ban, ngành, đoàn thể các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, phát động cuộc thi đến toàn thể CBCCVC và người lao động tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi; đồng thời ngành chức năng cũng cần tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng cho cuộc thi, góp phần thực hiện hiệu quả công cuộc chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang nói chung và huyện Gò Công Tây nói riêng.

Kim Lan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết