Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây triển khai Kế hoạch về xây dựng mô hình xã Long Vĩnh điển hình thứ hai về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
29/08/2022

Được sự thống nhất của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây, chiều ngày 29/8/2022 Công an huyện phối hợp với đơn vị xã Long Vĩnh tổ chức  Hội nghị triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo xã về xây dựng mô hình xã Long Vĩnh điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham dự có ông Huỳnh Thanh Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, Thượng tá Đỗ Văn Vũ – Phó Trưởng Công an huyện.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe triển khai các Kế hoạch và Quyết định sau: Kế hoạch số 102/KH-BCĐ ngày 06/8/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện về xây dựng mô hình xã Long Vĩnh điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh  Tổ quốc; Kế hoạch  số 102 /KH-CAH-XDPT ngày 11/8/2022 của Công an huyện về xây dựng xã Long Vĩnh điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Triển khai Quyết định số 2083/QĐ-CAH-TH ngày 11/8/2022 của Công an  huyện về thành lập Tổ công tác hổ trợ xã Long Vĩnh xây dựng xã điểm, điển hình  về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã về xây dựng xã điển hình về phong trào toà  dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  Căn cứ vào các quy định trên, Công an huyện đề xuất Ban Chỉ  đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã  hội và xây dựng  phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  huyện Gò Công Tây tiếp tục chọn xã Long Vĩnh là đơn vị thứ 2 sau xã Đồng Sơn  để xây dựng mô hình xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  để triển khai thực hiện.

Trao giấy khen của Công an tỉnh cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Long Vĩnh

Qua việc xây dựng mô hình xã Long Vĩnh điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an  trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với xã điển hình, kịp thời, kiên quyết đấu tranh, xử lý triệt để các băng, nhóm tội phạm, các đối tượng trộm cấp bảo vệ an ninh, trật tự, duy trì và phát triển phong trào toàn dân bảo an ninh Tổ quốc rộng khắp ở cơ sở, chủ động  phát hiện, lựa chọn điển hình tiêu biểu, có thành tích nổi bật để tập trung bồi dưỡng, củng cố nhân rộng, làm hạt nhân thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dịp này, Công an tỉnh Tiền Giang đã tặng giấy khen cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Long Vĩnh đã đạt thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Nguyễn Quyền

Liên kết Liên kết