Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Xã Vĩnh Hựu tổ chức “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến”
18/03/2023

Thực hiện Công văn số 108-CV/TĐTN ngày 14/3/2023 của Ban Chấp hành huyện Đoàn Gò Công Tây về việc tổ chức Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền văn hóa công vụ trong Tháng Thanh niên năm 2023.

Hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Vĩnh Hựu

Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023, sáng ngày 18/03/2023, Ban Chấp hành xã Đoàn Vĩnh Hựu tổ chức “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” là một trong những nội dung cụ thể trong thực hiện chủ đề “Tuổi trẻ Gò Công Tây tiên phong chuyển đổi số”của Tháng Thanh niên năm 2023.

Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch xã Vĩnh Hựu hướng dẫn người  dân tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Với vai trò xung kích của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến. Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công, Ban Chấp hành Đoàn xã Vĩnh Hựu đã xây dựng kế hoạch và triển khai hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hựu.

Tại ngày hoạt động cao điểm có sự tham gia từ các bạn đoàn viên, thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn công dân các phần việc cụ thể như: tham gia tư vấn, hỗ trợ xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm VNeID; hướng dẫn cách truy cập, tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và giải đáp kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc để quá trình làm thủ tục hành chính diễn ra nhanh gọn, không để người dân phải chờ đợi lâu góp phần hoàn tất rút ngắn thời gian hoàn thành nhiều hồ sơ, thủ tục trực tuyến.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của tuổi trẻ các bạn đoàn viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thể hiện vai trò xung kích, đi đầu trong công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Mai Hồng

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết