Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện ủy Gò Công Tây: Làm việc với Đảng bộ xã Bình Nhì về tình hình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022
26/08/2022

Chiều ngày 26/8/2022, Đoàn lãnh đạo Thường trực Huyện ủy do đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên của Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Gò Công Tây đã có buổi làm việc với Đảng bộ xã Bình Nhì về tình hình tiến độ thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Quang cảnh buổi làm việc của Huyện ủy với Đảng bộ xã Bình Nhì

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Bình Nhì đã báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và trình bày các khó khăn, vướng mắc của xã.

 Qua kết quả rà soát, đánh giá theo Quyết định 1981/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành về Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, về công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao hiện nay, xã Bình đạt được 15/19 tiêu chí, còn 04 tiêu chí chưa đạt về: Tổ chức sản xuất, thông tin truyền thông, y tế và môi trường. Phát biểu đánh giá chung về tình hình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại xã Bình Nhì, đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Gò Công Tây đánh giá cao sự nổ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ xã, đến nay về cơ bán các tiêu chí xã đã hoàn thành, cảnh quan môi trường được xây dựng thiết kế mới tươi đẹp, tuyến đường điểm nhấn được người dân đồng tình hưởng ứng tham gia tích cực. Bên cạnh đó, còn các tiêu chí chưa đạt xã tiếp tục phấn đấu hoàn thiện hồ sơ, liên hệ phòng ban chuyên môn hướng dẫn cụ thể để gấp rút kịp tiến độ lộ trình ra mắt xã Bình Nhì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của xã Bình Nhì cần tập trung tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của cộng đồng rất lớn trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, để từ đó thật sự có sự tham gia trên mọi lĩnh vực như: bảo vệ môi trường, tham gia giữ gìn an ninh trật tự….từ đó xây dựng bộ mặt nông thôn văn minh, an toàn, hiện đại, thân thiện môi trường xứng đáng với danh hiệu nông thôn mới nâng cao xã đang phấn đấu trên đường về đích sắp tới đây.

Kim Lan

Liên kết Liên kết