Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện ủy Gò Công Tây làm việc với Đảng ủy xã Bình phú về công tác xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao
08/03/2023

Sáng ngày 08/3/2023, Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới (BCĐXDNTM) huyện Gò Công Tây do ông Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng ban BCĐXDNTM huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BCĐXDNTM xã Bình Phú

          

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc còn có ông Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Huỳnh Thanh Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Trưởng ban BCĐXDNTM huyện, ông Trần Chí Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Phụ trách xã, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện, lãnh đạo các ngành huyện có liên quan. Tiếp và làm việc với đoàn về phía xã Bình Phú có ông Nguyễn Văn Phường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng BCĐXDNTM xã, ông Trần Ngọc Châu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, ông Cổ Văn Mười - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Trưởng ban BCĐXDNTM xã.

Ông Nguyễn Văn Phường - Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú phát biểu tại buổi làm việc

Xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào tháng 7/2020. Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc Gia về xã Nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh, qua rà soát đến nay xã Bình Phú tự đánh giá đạt 09/19 tiêu chí, tương ứng 51/75 chỉ tiêu. Các chỉ tiêu chưa đạt bao gồm: Tiêu chí 1: Quy hoạch (03 chỉ tiêu); Tiêu chí 2: Giao thông (1/4 chỉ tiêu); Tiêu chí 5: Giáo dục (5/6 chỉ tiêu); Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa (2/3 chỉ tiêu); Tiêu chí 7: Chợ (01 chỉ tiêu); Tiêu chí 8: Thông tin và Truyền thông (4/5 chỉ tiêu); Tiêu chí 10: Thu nhập (01 chỉ tiêu); Tiêu chí 12: Lao động (2/3 chỉ tiêu); Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất (08 chỉ tiêu); Tiêu chí 17: Môi trường (8/12 chỉ tiêu).

Ông Huỳnh Thanh Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu tại buổi làm việc

Ông Đinh Tấn Hoàng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe Đảng ủy xã Bình Phú báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, ý kiến phát biểu của các bộ cơ sở, các thành viên dự họp, ông Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng ban BCĐXDNTM huyện Gò Công Tây đã kết luận buổi làm việc tập trung vào các vấn đề sau:

Ghi nhận những nổ lực cố gắng của Đảng bộ xã Bình Phú trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ rất quan trọng, mang tính chiến lược, đòi hỏi phải có sự quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, địa phương. Huyện Gò Công Tây triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện, căn cứ vào tình hình thực tế, địa phương nào có điều kiện sẽ nổ lực phấn đấu để ra mắt xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu sớm. Xã Bình Phú cần quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Tiêu chí về phát triển kinh tế nông nghiệp và Tiêu chí môi trường. Ngay từ bây giờ toàn hệ thống chính trị phải bắt tay vào cuộc, Đảng ủy xã sớm ban hành Nghị quyết lãnh đạo, xây dựng Kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí mềm, các ngành huyện tích cực hỗ trợ hướng dẫn xã Bình Phú hoàn thành các Tiêu chí do ngành phụ trách. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để toàn xã hội hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao từ đó có sự đồng thuận, chia sẽ, tích cực phối hợp cùng chính quyền, Mặt trận các đoàn thể thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu cuối năm 2024, đầu năm 2025 ra mắt xã Bình Phú đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao.

Ngọc Thơ

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết