Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện ủy Gò Công Tây làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ 02 xã Đồng Thạnh và Đồng Sơn
25/04/2022

Cùng ngày 20/4/2022, đoàn Huyện ủy Gò Công Tây do ông Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ 02 xã Đồng Thạnh và Đồng Sơn để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trong quý I/2022.

Đoàn làm việc tại xã Đồng Thạnh

Tại xã Đồng Thạnh, qua rà soát kết quả duy trì, nâng chất xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã duy trì đạt 14/19 tiêu chí (49/57 chỉ tiêu) trong đó 05 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí 2 (giao thông); Tiêu chí 13 (tổ chức sản xuất); Tiêu chí 15 (Y tế); Tiêu chí 17 (Môi trường và An toàn thực phẩm); Tiêu chí 18 (Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật). Kết quả thực hiện xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí Quốc gia giai đoạn 2021-2025, xã Đồng Thạnh tự đánh giá đạt 10/19 tiêu chí (52/75 chỉ tiêu), các tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí 2 (giao thông); Tiêu chí 5 (giáo dục); Tiêu chí 8 (thông tin và truyền thông); Tiêu chí 10 (thu nhập); Tiêu chí 12 (lao động); Tiêu chí 13 (tổ chức sản xuất); Tiêu chí 14 (Y tế); Tiêu chí 16 (tiếp cận Pháp luật);Tiêu chí 17 (môi trường).

Đoàn làm việc tại xã Đồng Sơn

Tại xã Đồng Sơn, qua rà soát, kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, xã đã duy trì đạt 16/19 tiêu chí, trong đó 03 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí 12 (lao động); Tiêu chí 15 (Y tế); Tiêu chí 17 (môi trường và an toàn thực phẩm). Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 xã Đồng Sơn đạt 10/19 tiêu chí, còn 09 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí 2 (giao thông); Tiêu chí 5: (giáo dục); Tiêu chí 6 (văn hoá); Tiêu chí 10 (thu nhập); Tiêu chí 12 (lao động); Tiêu chí 13 (tổ chức sản xuất); Tiêu chí 14 (Y tế); Tiêu chí 16 (tiếp cận pháp luật); Tiêu chí 17 (môi trường).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Đinh Tấn Hoàng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện yêu cầu trong thời gian tới 02 xã Đồng Thạnh và Đồng Sơn cần tiếp tục tập trung quyết liệt hơn nữa các giải pháp, để sớm hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, dự kiến thời gian trình thẩm định công nhận xã nông thôn mới nâng cao vào tháng 10 năm 2023.

 Nguyễn Quyền

Liên kết Liên kết