Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Liên đoàn Lao động huyện Gò Công Tây thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phi Các
18/04/2022

Chiều ngày 14/4/2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Gò Công Tây phối hợp với Ban Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phi Các (tại ấp Long Bình, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây) tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phi Các.

Ông Nguyễn Đình Thung – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gò Công Tây trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phi Các

Tham dự có ông Nguyễn Đình Thung – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gò Công Tây; ông Dương Hoàng Lai – Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Luông; bà Phạm Thị Phi Lăng – Phó Chủ tịch UBND xã cùng Ban Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phi Các.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phi Các hoạt động từ tháng 6 năm 2020, chuyên sản xuất balo, túi xách. Công ty hiện có 31 công nhân lao động. Thu nhập bình quân của mỗi công nhân lao động từ 7 đến 8 triệu đồng/tháng. Tại buổi Lễ, Liên đoàn Lao động huyện Gò Công Tây đã công bố quyết định kết nạp 18 công nhân lao động của Công ty vào tổ chức Công Đoàn Việt Nam và quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phi Các với 18 đoàn viên ban đầu. Ban Chấp hành gồm có 03 thành viên, do ông Nguyễn Hữu Phước làm Chủ tịch Công đoàn.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Đình Thung – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện mong muốn trong thời gian Ban Giám đốc Công ty tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động Công đoàn của Công ty ngày càng ổn định. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của tổ chức công đoàn; thường xuyên chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; phối hợp với Ban Giám đốc Công ty tổ chức các phong trào thi đua, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả sản xuất góp phần tăng thu nhập nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Quốc Nam

Liên kết Liên kết