Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gò Công Tây: triển khai thực hiện Dự án cho vay vốn phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ
30/04/2022

Chiều ngày 27/4/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gò Công Tây tiến hành giải ngân Dự án cho vay vốn phục hồi, phát triển sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội theo tinh thần nội dung của Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Nhằm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, các đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Dự án cho vay hỗ trợ vốn phát triển sản xuất của Ngân hàng Chính sách xã hội đã kịp thời, nhanh chóng đến tay người lao động, mang lại nguồn lực để hỗ trợ phát triển, khôi phục sản xuất sau đại dịch. Được biết, đối tượng được hỗ trợ từ chương trình gồm: người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn địa bàn 12 xã và thị trấn của huyện Gò Công Tây.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hướng dẫn người dân làm hồ sơ vay vốn

Giải ngân vốn vay cho người dân

Ngay trong buổi chiều 27/4/2022, cán bộ đã tiến hành giải ngân vốn vay hỗ trợ cho 20 hộ dân của các xã Vĩnh Hựu, thị trấn Vĩnh Bình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh có nhu cầu phát triển, khôi phục sản xuất với tổng nguồn vốn 1,1 tỷ đồng, 01 hộ dân vay vốn từ chương trình “Máy tính cho học sinh” được hỗ trợ 10 triệu đồng. Trung bình mỗi hộ dân kinh doanh, buôn bán sẽ được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi 50 triệu đồng trong thời gian 02 năm hoặc kéo dài theo một số chính sách sẽ hoàn tất nguồn vốn vay. Trong những ngày tiếp theo, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gò Công Tây sẽ tiếp tục giải ngân vốn từ chương trình phát triển sản xuất cho tất cả các xã còn lại.

Có mặt tại buổi giải ngân vốn từ chương trình này, nhiều hộ dân kinh doanh buôn bán tại xã Vĩnh Hựu và Thị trấn Vĩnh Bình đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi nhận được quan tâm hỗ trợ từ  nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. Các hộ dân đa số làm nghề buôn bán nhỏ, bán quán cà phê, giải khát, quán cơm, tiệm làm tóc,…với số vốn vay được sẽ có điều kiện đầu tư, mua sắm thêm đồ dùng buôn bán, mở rộng kinh doanh ổn định kinh tế gia đình và hoàn thành vốn vay đúng theo quy định.

                                                                         Kim Lan - Quốc Nam

 

Liên kết Liên kết