Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức thông tin, tuyên truyền chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tại huyện Gò Công Tây
11/05/2023

​Sáng ngày 11-5-2023, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang kết hợp cùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai thông tin, tuyên truyền về các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với Cách mạng.

Hội nghị thông tin, tuyên truyền chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Tham dự hội nghị có ông Phan Thanh Vân - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cùng gần 100 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, cán bộ làm công tác đoàn thể xã, Mặt trận, Hội Cựu chiến binh, cán bộ phụ trách công tác lao động, thương binh của 13 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Ông Phan Thanh Vân - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang triển khai nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu đãi đối với người có công

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh giới thiệu về các nội dung, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu đãi đối với người có công. Trong đó có quy định rõ về các diện đối tượng người có công, thân nhân người có công, chủ trương chính sách của nhà nước thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng là trách nhiệm của Nhà nước vừa là trách nhiệm, tình cảm của toàn dân. Bên cạnh đó, địa phương cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng. Các đại biểu đã được nghe hướng dẫn nội dung về các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng; về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục, xem xét xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi; công tác quản lý, chi trả chế độ trợ cấp và phụ cấp ưu đãi hàng tháng, trợ cấp ưu đãi một lần, giải quyết các chế độ: Bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe…đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Kim Lan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết