Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang làm việc với xã Long Vĩnh về tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
08/09/2022

Chiều ngày 07/9/2022, tại Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh, đoàn lãnh đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Mẫn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn. Cấp huyện có ông Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây, ông Ngô Văn Dũng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh về tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thơn mới kiểu mẫu xã Long Vĩnh.

Buổi làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang về tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Long Vĩnh

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh báo cáo tóm tắc về tình hình tiến độ xây dựng, duy trì các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, củng cố nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể và các cấp ủy chi bộ trực thuộc đã tổ chức triển khai, quán triệt tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của việc nâng chất, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu bằng nhiều hình thức; huy động tối đa sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân, tập trung nguồn lực vào nâng chất xã nông thôn mới nâng cao theo hướng, xây dựng xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mớ kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025. Từ đó, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng chung tay nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Qua thời gian tổ chức thực hiện theo bộ tiêu chí mới ban hành, hiện tại xã Long Vĩnh đã đạt 16/19 tiêu chí kiểu mẫu, 03 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển nông thôn, tiêu chí số 14 về y tế và tiêu chí số 17 về môi trường. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Long Vĩnh đã báo cáo tiến độ thực hiện của từng tiêu chí, những khó khăn, vướng mắc, xin ý kiến Ban Chỉ đạo, các Sở, ngành tỉnh, huyện hướng dẫn nghiệp vụ và có hướng giải quyết, tháo gở để xã Long Vĩnh hoàn tất hồ sơ trình công nhận từng tiêu chí. Dự kiến tháng 09 năm 2022. Thời gian trình huyện thẩm tra và tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân váo tháng 10 năm 2022. Trình thẩm định vào tháng 11 năm 2022. Dự kiến thời gian ra mắt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào tháng 12 năm 2022.

Phát biểu tại buổi làm việc ông Nguyễn Văn Mẫn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay, cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn xã Long Vĩnh hết sức nổ lực, phấn đấu; sự ủng hộ đồng thuận của người dân trong triển khai thực hiện chương trình, đến nay diện nạo của xã khởi sắc, thu nhập người dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Đối với các tiêu chí chưa đạt, xã cần tiếp tục phấn đấu hoàn thiện, cần tranh thủ với các phòng, ban chuyên môn của huyện để có hướng dẫn cụ thể, các tiêu chí đã đạt hoàn tất hồ sơ theo quy định gởi về Văn phòng Điều phối của tỉnh, tới đây tỉnh sẽ tổ chức cuộc hội nghị trực tuyến để hướng dẫn thống nhất, cụ thể các tiêu chí mới mà các địa phương còn chưa rỏ để thực hiện một cách đồng bộ từ trung ương đến địa phương.

Thanh Xuân

Liên kết Liên kết