Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang làm việc với xã Long Vĩnh về tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
30/11/2022

Sáng ngày 30/11/2022, tại Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh, đoàn lãnh đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang do ông Trần Hoàng Nhật Nam – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây về tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang làm việc với xã Long Vĩnh về tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiễu mẫu

Tiếp đoàn ở cấp huyện có ông Huỳnh Thanh Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây, ông Ngô Văn Dũng – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện.

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh báo cáo tóm tắc về tình hình tiến độ xây dựng, duy trì các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, củng cố nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể và các cấp ủy chi bộ trực thuộc đã tổ chức triển khai, quán triệt tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc nâng chất, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu bằng nhiều hình thức; huy động tối đa sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, tập trung nguồn lực vào nâng chất xã nông thôn mới nâng cao theo hướng xây dựng xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2025.

Qua thời gian tổ chức thực hiện theo bộ tiêu chí mới ban hành, hiện nay xã Long Vĩnh đã đạt 19/19 tiêu chí và đã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân. Dự kiến thời gian ra mắt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào tháng 12 năm 2022.

Phát biểu tại buổi làm việc ông Trần Hoàng Nhật Nam - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời ghi nhận sự nổ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội xã Long Vĩnh, sự ủng hộ đồng thuận của người dân trong triển khai thực hiện chương trình. Đến nay, diện mạo nông thôn của xã đã có nhiều khởi sắc, thu nhập người dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm…nhanh chóng hoàn tất hồ sơ theo quy định gửi về văn phòng Điều phối của tỉnh sớm hoàn thành thủ tục kịp ra mắt xã nông thôn mới kiểu mẫu trong tháng 12 năm 2022.

Thanh Xuân

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết