Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang kiểm tra về công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Gò Công Tây
12/09/2022

Thực hiện theo Kế hoạch số 3372/KH-STNMT ngày 15/8/2022 về việc kiểm tra, rà soát công tác quản lý rác thải sinh hoạt đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Sáng ngày 12/9/2022, đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã có buổi kiểm tra và làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gò Công Tây về công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn trong năm 2022.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phát biểu về tình hình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt

Trên địa bàn huyện Gò Công Tây nhìn chung việc thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt bởi Ban Quản lý công trình công cộng huyện, thu gom rác thải từ các hộ dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và vận chuyển đến các bãi rác tập trung của huyện để xử lý. Nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom và phân loại rác thải tại nguồn, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều kế hoạch về thu gom, xủ lý chất thải rắn sinh hoạt, tuyên truyền vận động các hộ dân cặp tuyến đường chính mà xe lấy rác đến được thu gom rác với Ban Quản lý các công trình công cộng, đến nay có 6.636 hộ/36.649 hộ đăng ký xe lấy rác đạt tỷ lệ 17,36%. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cũng đã hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng và và thực hiện phương án thu gom và phân loại rác thải tại nguồn. Hiện có 2 xã nông thôn mới nâng cao Thạnh Nhựt và Long Vĩnh thực hiện mô hình phân loại rác tại nguồn đối với các hộ dân nằm trong sâu, các tuyến đường nông thôn mà xe lấy rác không lấy được, có 3.551 hộ/36.649 hộ, đạt tỷ lệ 9,69%. Sau thời gian triển khai thực hiện mô hình này đã đạt được kết quả khả quan, góp phần nâng cao tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, nhằm khuyến khích người dân trên địa bàn huyện thực hiện tốt phân loại rác thải tại nguồn, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ban hành và triển khai kế hoạch 102/KH-UBND-UBMTTQ về phân loại xử lý rác thải tại nguồn, trong đó chỉ rõ cách hướng dẫn người dân phân chia làm 03 loại rác tái chế, không tái chế và rác hữu cơ thì người dân ủ bằng men vi sinh hay đào hố sau vườn nhà ủ phân hủy làm phân bón cây trồng, hiện nay mô hình này ngày càng được người dân và các cơ quan, đơn vị, trường học hưởng ứng nhân rộng toàn huyện.  

Lãnh đạo các xã, thị trấn trình bày các khó khăn vướng mắc trong quá trình xử lý rác thải tại địa phương

Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn cũng đã trình bày các khó khăn vướng mắc trong quá trình xử lý rác thải tại địa phương mình phụ trách, từ đó xin ý kiến, phương hướng giải quyết thực hiện tốt hơn kế hoạch xử lý rác thải sinh hoạt trong thời gian tới đây.

Qua kiểm tra thực tế và nghe các ý kiến đóng góp của các xã, đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã đánh giá chung về tình hình thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt của huyện Gò Công Tây, được chọn làm xã điểm điển hình triển khai thực hiện mô hình xử lý chất thải rắn trong toàn tỉnh, ngành chức năng huyện Gò Công Tây đã quyết liệt triển khai, tuyên truyền sâu rộng, đồng bộ trong nhân dân. Ý thức tham gia thực hiện thu gom, xử lý rác trong cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên ngành Tài nguyên và Môi trường huyện cần tiếp tục có sự phối hợp với các xã, thành lập thêm các tổ đăng ký, thu gom vận chuyển, tập kết rác người dân, vận động người dân đồng lòng tham gia thu gom rác, thực hiện phân loại xử lý rác tại nguồn theo đúng nội dung kế hoạch đề ra để giảm thiểu tối đa lượng rác thải ra môi trường.

Kim Lan - Quốc Nam

Liên kết Liên kết